Назва

date - виводить або встановлює дату і час системи

Стислий огляд

date [ОПЦІЯ]... [+ФОРMAT]
date [-u|--utc|--universal] [ММДДггхх[[''СС'']''РР''][''.сс''|СС]РР][.сс]]

Опис

Програма date виводить поточний час у вказаному ФОРМАТІ або встановлює системний час.

-d, --date=ЛАНЦЮЖОК : Виведе час відповідно до ЛАНЦЮЖКА а не `now'.

-f, --file=ФАЙЛ_ДАТИ : Схоже до --date, але для вивід здійснюється для кожного рядка формату, вказаного у ФАЙЛІ_ДАТИ.

-IВИЗНАЧЕННЯ, --iso-8601[=ВИЗНАЧЕННЯ] : Виводить дату/час у форматі ISO 8601. ВИЗНАЧЕННЯМ може бути "date" для отримання тільки дати і "hours", "minutes" або "seconds" для виведення дати і часу до вказаної точності. -I або --iso-8601 без ВИЗНАЧЕННЯ виводить тільки дату ("date") за замовчуванням.

-r, --reference=ФАЙЛ : Виведе час останньої зміни ФАЙЛУ.

-R, --rfc-2822 : Виводить ланцюжок дати, узгоджений з форматом, описаним у RFC-2822.

-s, --set=ЛАНЦЮЖОК : Встановлює час як описано у ЛАНЦЮЖКУ.

-u, --utc, --universal : Виведе або встановить Координований Універсальний Час (час по Грінвічу).

--help : Виведе допомогу по вживанню програми.

--version : Виведе інформацію про версію програми.

Опція ФОРМАТ керує виводом. Вона працює лише з Координованим Універсальним Часом. Наступні послідовності інтерпретуються date:

%% : Буквальний знак %.

%a : Залежна від локалі коротка назва дня тижня (нд..сб).

%A : Залежна від локалі повна назва дня тижня (неділя..субота).

%b : Залежна від локалі коротка назва місяця (січ..гру).

%B : Залежна від локалі повна назва місяця (січень..грудень).

%c : Залежна від локалі дата і час (ср, 25-січ-2006 20:11:54 -0600).

%C : Століття (тобто рік, поділений на 100 і округлений до цілого) [00-99].

%d : Порядковий день місяця (01..31).

%D : Дата (мм/дд/рр).

%e : День місяця з доповненням у вигляді пробілу замість нуля ( 1..31).

%F : Те саме що й %Y-%m-%d.

%g : Двозначне число року. Пов'язане в відрахунком тижнів формату %V.

%G : Чотирьохзначне число року. Пов'язане в відрахунком тижнів формату %V.

%h : Тотожне %b.

%H : Година (00..23).

%I : Година (01..12).

%j : Порядковий день року (001..336).

%k : Година ( 0..23).

%l : Година ( 1..12)

%m : Місяць (01..12).

%M : Хвилина (00..59).

%n : Новий рядок.

%N : Наносекунди (000000000..999999999).

%p : Вказівник AM (Ante Meridiem) або PM (Post Meridiem), залежний від локалі (у багатьох локалях порожній).

%P : Залежний від локалі вказівник am (Ante Meridiem) або pm (Post Meridiem) (у багатьох локалях порожній).

%r : Час у 12-годинному форматі (гг:хх:сс [AP]M)

%R : Час у 24-годинному форматі (гг:хх).

%s : Секунд від `00:00:00 1970-01-01 UTC' (являється GNU розширенням).

%S : Секунда (00..60). Значення 60 необхідне, щоб передати перехідну секунду.

%t : Горизонтальний крок табуляції.

%T : Час у 24-годинному форматі (гг:хх:сс).

%u : День тижня (1..7). 1 позначає Понеділок.

%U : Порядкове число тижня року з Неділею, як перший день тижня (00..53).

%V : Порядкове число тижня року з Понеділком, як перший день тижня (01..53).

%w : День тижня (0..6). 0 позначає Неділю.

%W : Порядкове число тижня року з Понеділком як перший день тижня (00..53).

%x : Залежне від локалі представлення дати (мм/дд/рр).

%X : Залежне від локалі представлення часу (тотожне %H:%M:%S).

%y : Останні дві цифри року (00..99).

%Y : Рік (1970...).

%z : Згідний з форматом RFC-2822 часовий пояс (-0500) (являється нестандартним розширенням).

%Z : Часовий пояс (наприклад EDT), або нічого, якщо часовий пояс не визначено.

Типово, date заповнює числові поля нулями. GNU версія програми розпізнає наступні модифікатори між %' і вказівником формату: -' (дефіс) вказує не заповнювати поле зовсім; `_' (жорсткий пробіл) вказує заповнити поле пробілами.

Автор

Написав Девід Мак-Кензі (David MacKenzie).

Зголошення помилок

Зголошуйте помилки на bug-coreutils@gnu.org.

Дивіться також

Повна документація для date підтримується в посібнику Texinfo. Якщо програми info та date правильно встановлені, команда

info date

надасть повну довідку.

Переклав Віталій Цибуляк vt@uatech.atspace.com