НАЗВА

cut - видаляє відрізки з кожного рядка файлу

СТИСЛИЙ ОГЛЯД

cut [ОПЦІЯ] [ФАЙЛ]...

ОПИС

Виводить обрані частини рядків кожного ФАЙЛУ на стандартний пристрій виводу.

Аргументи, що являються обов'язковими для довгих опції, обов'язкові також для коротких.

-b, --bytes=СПИСОК : Виводить тільки заданий СПИСОК байтів.

-c, --characters=СПИСОК : Виводить тільки заданий СПИСОК знаків.

-d, --delimiter=ОБМЕЖУВАЧ : Використає ОБМЕЖУВАЧ замість табуляції для розділення полів.

-f, --fields=СПИСОК : Виводить тільки вказаний СПИСОК полів. Також виведе рядки, що не містять знаку-обмежувача, хіба була надана опція -s.

-n : Ця опція ігнорується.

-s, --only-delimited : Не виводити рядків з відсутнім обмежувачем.

--output-delimiter=ЛАНЦЮЖОК : Використає ЛАНЦЮЖОК як обмежувач полів виводу. Без цієї опції використовується той самий обмежувач що й для вводу.

--help : Допомога по вживанню програми.

--version : Версія програми.

Ви можете використовувати тільки один з -b, -c або -f. Кожний СПИСОК може складатися з одного або більше діапазонів, розділених комою. Діапазон може складатися з одного з наступних:

N : N-ний байт, знак або поле, починаючи з 1.

N- : Починаючи з N-ного байту, знаку або поля і аж до кінця рядка.

N-M : З N-ного по M-ний (включно) байт, знак або поле.

-M : З першого до M-ного (включно) байту, знаку або поля.

Без вказівки ФАЙЛУ або якщо ФАЙЛ вказано як `-', читатиме зі стандартного вводу.

АВТОР

Написано David Ihnat, David MacKenzie і Jim Meyering.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВАДИ

Відсилайте повідомлення про вади на bug-coreutils@gnu.org.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

Повна документація для cut знаходиться у посібнику Texinfo. Якщо програми info і cut у вас правильно встановлені, команда

info coreutils cut

повинна надати вам доступ до повного посібника.

Переклав Віталій Цибуляк.