НАЗВА

cmp - порівнює два файли байт за байтом

ЗВЕДЕННЯ

cmp [ОПЦІЯ]... ФАЙЛ1 [ФАЙЛ2 [ПРОПУСК1 [ПРОПУСК2]]]

ОПИС

Команда cmp порівнює два файли байт за байтом.

-b --print-bytes : Вивести відмінні байти.

-i ПРОПУСК --ignore-initial=ПРОПУСК : Пропустити перші ПРОПУСК байтів.

-i ПРОПУСК1 : ПРОПУСК2 --ignore-initial=ПРОПУСК1:ПРОПУСК2: Пропустити перші ПРОПУСК1 байтів ФАЙЛА1 і перші ПРОПУСК2 байтів ФАЙЛА2.

-l --verbose : Вивести номери байтів та значення усіх відмінних байтів.

-n ЛІМІТ --bytes=ЛІМІТ : Порівняти щонайбільше ЛІМІТ байтів.

-s --quiet --silent : Не виводити нічого; повернути тільки статус виходу.

-v --version : Вивести версію програми.

--help : Вивести поміч.

ПРОПУСК1 і ПРОПУСК2 - це кількість байтів, які слід пропустити в кожному файлі. За цими значеннями можуть слідувати наступні суфікси-множники: kB - 1000 байтів, K - 1024, MB - 1,000,000, M - 1,048,576, GB - 1,000,000,000, G - 1,073,741,824, і так далі із T, P, E, Z, Y.

Якщо ФАЙЛ вказано як `-', або не вказано зовсім, cmp читає зі стандартного вводу.

АВТОР

Torbjorn Granlund і David MacKenzie.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВАДИ

Повідомлення про вади надсилайте на bug-gnu-utils@gnu.org.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

Повна документація з cmp знаходиться в посібнику Texinfo. Якщо програми info та cmp встановлені правильно, тоді команда

info diff

надасть повну довідку.