{{TODO}} {{FINISH}} MediaWiki Users Guide: Using tables

Найпростіша таблиця

Будь-яка таблиця в wiki-стилі починається з фігурної дужки { з наступною вертикальною рискою | й закінчується вертикальною рискою | із закритою фігурною дужкою }. Кожна комірка рядки починається з вертикальної риски |, після якої пишуть її вміст.

Таблицю з одним рядком пишуть так:

{|
 |Комірка 1
 |Комірка 2
 |Комірка 3
 |}

це виглядатиме так:

     
Комірка 1 Комірка 2 Комірка 3

Щоб удрукувати наступний рядок таблиці, після вертикальної рисочки ставлять протинку "-". Таким чином можна удруковувати довільну кількість рядків.

Приклад: Таблицю в два рядки пишуть так:

{|
 |Комірка 1*1
 |Комірка 2*1
 |Комірка 3*1
 |-
 |Комірка 1*2
 |Комірка 2*2
 |Комірка 3*2
 |}

Виглядатиме це так:

     
Комірка 1*1 Комірка 2*1 Комірка 3*1
Комірка 1*2 Комірка 2*2 Комірка 3*2

Рамця таблиці

Приклад:

{| border=1
 |Комірка 1*1
 |Комірка 2*1
 |Комірка 3*1
 |-
 |Комірка 1*2
 |Комірка 2*2
 |Комірка 3*2
 |}

Виглядатиме це так:

     
Комірка 1*1 Комірка 2*1 Комірка 3*1
Комірка 1*2 Комірка 2*2 Комірка 3*2

Злиття рядків та стовпчиків

Приклад: На письмі дві комірки вертикально "об'єднують" так:

{| border=1
 |Комірка 1 
 |rowspan=2 |Комірка 2, розтягнена
 |Комірка 3
 |- 
 |Комірка 4
 |Комірка 5
 |}

Виглядатиме це так:

     
Комірка 1 Комірка 2, розтягнена Комірка 3
Комірка 4 Комірка 5

Шоб "розтягнеути" горизонтально, вживають атрибутаcolspan=n.

Приклад:

{| border=1
 |Комірка 1 
 |colspan=2 |Комірка 2, розтягнена
 |-
 |Комірка 3 
 |Комірка 4
 |Комірка 5
 |}

Виглядатиме це так:

     
Комірка 1 Комірка 2, розтягнена
Комірка 3 Комірка 4 Комірка 5