Загальні відомості про мову Python

Python (Пітон) - Інтерпретована об'єктно-орієнтована мова пограмування. Серед основних її переваг можна виділити такі:

  • чистий синтаксис (для виділення блоків слід використовувати пробіли);
  • портабельність (що властиве більшості інтерпретованих мов);
  • стандартний дистрибутив має велику кількість корисних модулів (включно з модулем для розробки графічного інтерфейсу);
  • можливість використання Пітона в діалоговому режимі (дуже корисне для експериментування та вирішення простеньких задач);
  • стандартний дистрибутив має простеньке, але разом досить потужне середовище розробки, яке зветься IDLE (див. документацію для докладнішої інформації) і яке написане мовою Пітон (!);
  • зручний для вирішення математичних проблем (розуміє комплексні числа, може оперувати з цілими числами довільної величини, у діалоговому режимі може використовуватися як потужний калькулятор).

Документація

Незавершені переклади