"Привіт, світе" в GTK

А тепер - за програму з елементом керування (кнопкою). Це - класичний "привіт світе" (hello world) для GTK.

#include <gtk/gtk.h>

/* Ця функцiя викликається системою. Аргумент данних iгнорується
 * в цьому прикладi. Бiльше про зворотнi виклики - нижче. */
void hello( GtkWidget *widget,
      gpointer  data )
{
/* Програми пiд GTK, в яких зустрiчається кирилиця в повiдомленнях
 * потрiбно записувати в юнiкодi (UTF-8) */
  g_print ("Привiт, свiте бiлий\n");
}

gint delete_event( GtkWidget *widget,
          GdkEvent *event,
          gpointer  data )
{
  /* Якщо функцiя обробки сигналу "delete_event" повертає FALSE,
   * GTK пошле сигнал "destroy". Повертання TRUE означає, що ви
   * не бажаєте, аби вiкно було знищено.
   * Це корисно, коли ви хочете, щоб програма перепитала чи користувач
   * дiйсно хоче завершити роботу. */
  g_print ("delete event occurred\n");
  /* Змiнiть TRUE на FALSE i головне вiкно буде знищено при
   * подiї "delete_event". */
  return TRUE;
}

/* Iнша функцiя зворотнього виклику (callback) */
void destroy( GtkWidget *widget,
       gpointer  data )
{
  gtk_main_quit ();
}

int main( int  argc,
     char *argv[] )
{
  /* GtkWidget is the storage type for widgets */
  GtkWidget *window;
  GtkWidget *button;

  /* Цей виклик робиться у всiх програмах пiд GTK. Аргументи беруться
   * з командної строки i повертаються в програму. */
  gtk_init (&argc, &argv);

  /* створюєм нове вiкно */
  window = gtk_window_new (GTK_WINDOW_TOPLEVEL);

  /* Коли вiкно отримує сигнал "delete_event" (його дає вiконний менеджер,
   * зазвичай пр виборi опцiї "закрити" або при закриттi мишкою по
   * хрестику), ми просимо його викликати функцiю delete_event ()
   * як показано вище. Даннi якi передаються в функцiю зворотнього виклику
   * це - NULL i вони iгноруються. */
  g_signal_connect (G_OBJECT (window), "delete_event",
           G_CALLBACK (delete_event), NULL);

  /* Тут ми приєднуємо подiю "destroy" до обробника сигналiв.
   * Ця подiя з'являєтьсяколи ми викликаєм gtk_widget_destroy() стосовно
   * вiкна, або якщо полвертаємо FALSE в обробнику подiї "delete_event". */
  g_signal_connect (G_OBJECT (window), "destroy",
           G_CALLBACK (destroy), NULL);

  /* Встановлює ширину краю вiкна. */
  gtk_container_set_border_width (GTK_CONTAINER (window), 10);

  /* Створює нову кнопку з написом "Hello World". */
  button = gtk_button_new_with_label ("Hello World");

  /* Коли кнопка отримує сигнал "clicked" - вона викличе функцію
   * hello() , передаючи їй аргумент NULL . Функція hello()
   * описана вище. */
  g_signal_connect (G_OBJECT (button), "clicked",
           G_CALLBACK (hello), NULL);

  /* Це спричинить знищення вікна викликом gtk_widget_destroy(window)
   * при події "clicked". Нагадуєм: сигнал знищення може прийти від
   * СКВ (Система Керування Вікнами - "віконний менеджер") */
  g_signal_connect_swapped (G_OBJECT (button), "clicked",
               G_CALLBACK (gtk_widget_destroy),
               G_OBJECT (window));

  /* "Запаковує" кнопку в вікно (контейнер gtk). */
  gtk_container_add (GTK_CONTAINER (window), button);

  /* Кінцевий крок - показати новостворений елемент інтерфейсу. */
  gtk_widget_show (button);

  /* і саме вікно */
  gtk_widget_show (window);

  /* Всі прграми під GTK повинні мати gtk_main(). Хід програми тут
   * припиняється і вона очікує на події (натискання клавіш, події
   * від мишки). */
  gtk_main ();

   /* Якщо ви - особливий збоченець - можете послати gtk_main ()
   * в окремий потік і продовжувати тут свою прогаму, але користі
   * від того буде менше, ніж витрачено праці. */
  return 0;
}

Щоб відкомпілювати свою програму наберіть:

gcc -Wall -g helloworld.c -o helloworld `pkg-config --cflags gtk+-2.0` \
  `pkg-config --libs gtk+-2.0`

Тут використовується програма pkg-config, котру можна отримати з http://www.freedesktop.org . Ця прграма читає *.pc який іде з GTK щоб визначити які опції потрібно компілятору щоб відкомпілювати програми під GTK. pkg-config --cflags gtk+-2.0 видасть список директорій з заголовковими файлами pkg-config --libs gtk+-2.0 видасть список бібліотек, які потрібно підключити і список директорій, де їх шукати. В вишенаведеному прикладі вони можуть бути об'єднаними в один вираз: pkg-config --cflags --libs gtk+-2.0

Зверніть увангу на обернені апострофи в вищенаведеному прикладі - це важливо (вони вказують на те, що результати виконання пограми pkg-config ідуть як параметри компілятору, інакше - оболонка пердасть pkg-config як один з параметрів компілятору і ви отримаєте дулю з маком, а не прогаму ;D ).

Бібліотеки, які, зазвичай, підключаються:

 • Бібліотека GTK (-lgtk) -- Бібліотека віджетів, базована на GDK.
 • Бібліотека GDK (-lgdk), the Xlib wrapper.
 • Бібліотека gdk-pixbuf (-lgdk_pixbuf), бібліотека керування образами (картинками).
 • Бібліотека Pango (-lpango) Для інтернаціоналізованого тексту.
 • Бібліотека gobject(-lgobject), містить тип системи, на якій базується GTK.
 • Бібліотека gmodule (-lgmodule), яка використовується для завантаження розширень часу виконання.
 • Бібліотека GLib (-lglib), містить змішані функції; тільки g_print() використовувалась в конкретно в цьому прикладі. GTK побудований над GLib таким чином ви завжди потребуєте цю бібліотеку.
 • Бібліотека Xlib (-lX11)яка використовується в GDK.
 • Бібліотека Xext (-lXext). Вона містить функції для "shared memory pixmaps" та інших розширень X.
 • Математична бібліотека (-lm). GTK використовує її з різних причин (тобто її не треба підключати явно).