Читання man сторінок

Ви можете використовувати редактор Vim не лише для перегляду текстових файлів. Одна із найкорисніших особливостей - можливість перегляду сторінок підручника man. Для цього застосовується конвеєр з трьох команд.

Перша - man для взяття сторінки. Друга - ul переводить екрановані коди, підкреслення та виділення тексту у щось читабельне, і нарешті vim для перегляду файлів.

І так, наші команди це:

$ man ''тема'' | ul -i | vim -

Man сторінку буде згенеровано, і після цього показано у вікні Vim. Тепер ви можете використовувати свої звичайні команди редагування для перегляду файлів.

Але, що робити, коли вам необхідно переглянути певну сторінку посібника під час редагування файлу? В такому разі, вам попередньо потрібно додати до файлу конфігурації $HOME/.vimrc наступний рядок:

runtime ftplugin/man.vim

тепер, після запуску vim, ви можете ввести команду

:Man <сторінка_посібникa>

Дуже зручно.


?ul(1), залежить в значній мірі від поточного терміналу, тому радимо використовувати col -b замість неї. (col(1))