Заміна "перший, останній" на "останній, перший"

Якщо у вас, наприклад, є список імен у вигляді:

Фамілія, Ім'я Bond, James Cooper, Garry

і виникло бажання поміняти їх на:

Ім'я Фамілія

Це можна здійснити командою:

:1,$s/\([^,]*\), \(.*$\)/\2 \1/

Двокрапка (:) вказує Vim що це команда типу ex.

Інтервалом рядків для цієї команди буде весь файл, як зазначено показником інтервалу 1,$.

Команда s (substitute) вказує Vim здійснити заміну.

Текст що буде замінено позначено складним регулярним виразом. Обмежувач \( ... \) використовуються для підказки редактору що текст що співпаде з регулярним виразом всередині буде розглядатися як спеціальний (буде привнесено у регістр пам'яті регулярних виразів).

Текст що співпав всередині першого \( ... \) буде позначено як \1 у виразі заміни. Все що співпало з наступним виразом, включеним у \( ... \) відповідатиме \2 виразу заміни, і так далі.

:1,$s/\([^,]*\), \(.*$\)/\2 \1/

У цьому конкретному випадку, першим регулярним виразом (включеним у екрановані дужки) буде набір будь-яких знаків окрім коми. [^,] означає будь-які знаки крім коми, тоді як кількісний показник * вказує на нуль або більше цих знаків.

Наступний вираз у екранованих дужках співпадатиме з усім .* аж до кінця рядка.

В результаті, перше слово рядка буде присвоєне \1 і друге - \2. У виразі заміни ми лише поміняємо їх місцями.

Наступне ілюструє взаємозв'язок між виразами, включеними у \(\) й \1,\2 позначеннями:

:1,$s/\([^,]*\), \(.*$\)/\2 \1/
   ^^   ^^ ^^  ^^^ ^ ^      
   ||   || ||  ||| | +----- Текст що співпав із першим \( \)
   ||   || ||  ||| |     
   ||   || ||  ||| +--------- Текст що співпав із другим \( \)
   ||   || ||  |||      
   ||   || ||  ||+----------- Слеш що розділює старий текст і новий
   ||   || ||  ||       
   ||   || ++---++------------ Другий \( \) 
   ++-----++--------------------- Перший \( \)

Наступна ілюстрація розбиває на частини різноманітні регулярні вирази, використані у цьому прикладі.

:1,$s/\([^,]*\), \(.*$\)/\2 \1/
    ^^^^^ ^^ ^^^
    ||||| || ||+--- Знак кінця рядка
    ||||| || |+---- 0 або більше разів
    ||||| || +----- Любий знак
    ||||| || +++--- Любий знак у любій кількості
    ||||| ||     із послідуючим кінцем рядка (EOL)
    ||||| |+-------- Буквальний знак пробілу
    ||||| +--------- Буквальна кома 
    ||||+------------ 0 або більше разів
    |||+------------- Замикає [] вираз
    ||+-------------- знаку коми
    |+--------------- Співпаданна за винятком
    |         
    +---------------- Вираз списку знаків
    ++++------------- Співпаде з будь-яким знаком крім коми
      +------------ (будь-який знак) 0 або більше разів
        +--------- З послідуючою комою