Як редагувати усі файли, що містять задане слово (використовуючи вбудований grep)

Запустіть Vim.

Виконайте команду:

::grep <_слово_> <_перелік файлів_>

Це знайде перше місце входження слова у вказаних файлах і помістить курсор у відповідному рядку. Ви можете використати команду :cn для знаходження наступного екземпляру слова.