Швидкий старт в оптимізації

Для оптимізації ланцюгів в Qucs використовується утиліта ASCO (http://asco.sourceforge.net/). Нижче подається стислий опис того, як підготувати схему, виконати утиліту й інтерпретувати результат. Перед цим у системі слід встановити ASCO.

Оптимізація електричних кіл - це ніщо інше, як мінімізація функції вартості. Це може бути час затримки чи наростання цифрового кола, або потужність чи підсилення аналогового електричного кола. Ще один спосіб - визначити завдання оптимізації як поєднання функцій, що в цьому разі веде до визначення показника добротності.

Для підготовки списку зв'язків до оптимізації дві речі потрібно додати до існуючої схеми: потрібно вставити рівняння та блок компонента оптимізації. Візьміть схему з мал. 1 і внесіть у неї зміни такі щоб отримати у результаті схему на мал. 2.

Мал. 1 - Вхідна схема.

Мал. 2 - Підготовлена схема.

Тепер відкрийте компонент оптимізації і виберіть вкладку оптимізації. З наявних параметрів особливу увагу слід приділити "Максимальному числу ітерацій", "Константі F" і "Фактору перетину". Переоцінка чи недооцінка можуть призвести до передчасної збіжності оптимізатора до локального мінімуму або до дуже тривалого часу оптимізації.

Мал. 3 - Діалог оптимізації, параметри алгоритму.

На вкладці "Змінні" визначається, які елементи кола буде обрано і діапазони їх допустимих значень (мал. 4). Імена змінних відповідають ідентифікаторам, поміщеним у властивості компонентів, а не іменам компонентів.

Мал. 4 - Діалог оптимізації, параметри змінних.

Нарешті, переходите до "Цілі", де задаються цілі оптимізації (зробити максимальним, зробити мінімальним) та обмеження (менше, більше, рівно). Потім ASCO автоматично об'єднує всіх їх в одну функцію вартості, мінімум якої і шукається.

Мал. 5 - Діалог оптимізації, параметри цілей.

Наступний крок полягає у зміні схеми й визначенні, які елементи потрібно оптимізувати. Отримана внаслідок схема зображено на мал. 6.

Мал. 6 - Нове головне вікно Qucs.

Останній крок - запуск оптимізації, тобто моделювання, натисканням клавіші F2. Після завершення роботи, на яку на сучасному комп'ютері піде лише кілька секунд, найкращі результати моделювання постануть в графічному вигляді.

Мал. 7 - Вікно Qucs з результатами.

Оптимальні параметри електричного кола можна знайти у діалозі оптимізації, на вкладці "Змінні". Тепер вони є початковими значеннями кожної з представлених змінних (мал. 8).

Мал. 8 - Найкращі знайдені параметри електричного кола.