Узгодження електричних кіл

Створення узгоджених електричних кіл часто потрібне для мікрохвильової технології. Qucs може робити це автоматично. Необхідні для цього кроки:

  • Виконати моделювання S-параметрів, щоб розрахувати коефіцієнт відображення.
  • Вставити діаграму, щоб показати коефіцієнт відображення (тобто, S[1,1] для порту 1, S[2,2] для порту 2 тощо.)
  • Помістити на графік маркер і рухатися кроками до необхідної частоти.
  • Натиснути праву кнопку миші на маркері і вибрати "узгодження потужності" в меню яке з'явився.
  • З'являється діалогове вікно, де можна налаштувати значення, наприклад, повний опорний опір, можливо вибрати відмінним від 50 Ом.
  • Після натискання на кнопку "створити" відбувається повернення до схеми, і з допомогою курсору миші можна вибрати місце для вставки узгодженого електричного кола.

Ліва сторона узгодженого кола є входом, а права сторона повинна бути підключена до схеми. Якщо маркер вказує на змінну під назвою "Sopt", в меню появляється опція "узгодження шуму". Зверніть увагу, що єдиною відмінністю від "узгодження потужності" є те, що береться спряжений комплексний коефіцієнт відображення. Тому, коли в змінної друге ім'я, узгодження шуму може бути вибрано шляхом переналаштування значеннів в діалоговому вікні.

Діалог здійснення узгодження може бути також викликаний з допомогою меню (Інструменти->узгодження електричних кіл) чи з допомогою комбінації клавіш (). Але всі значення повинні вводитися вручну.

Узгодження чотирьохполюсників

Якщо ім'я змінної з тексту маркера є S-параметром, то існує можливість одночасного узгодження входу і виходу чотирьохполюсного ланцюга. Це працює досить схоже на вищеописані кроки. Результатом є два узгоджені ланцюга: самий лівий вузол повинен з'єднуватися з виводом 1, більш правий вузол - з виводом 2, а через два вузла у середині повинні з'єднуватися з чотирьохполюсником.