Пререклад Qucs використовує файли:

qtgeneric_uk.ts - загальний словник.

qucs_uk.ts - спеціалізований словник (фізика, електрика, електроніка)

Всі пропозиції покращення перекладу термінів дуже радо приймаються...

Вікі сторінка Qucs містить первинний переклад, оригінальної документації - внутрішньої документації Qucs, яка автоматично (тому при внесенні змін обов'язково перевіряйте правельність конвертації та робіть необхідні правки) поданим нище скриптом ?wikidoc2htmldoc| конвертується в html формат для розміщення на CVS:

Ukrainian qucs-help - дана документація в html форматі.

wikidoc2htmldoc

#!/bin/bash
# 20071221 wikidoc2htmldoc hse@ukr.net
# Distributed under the terms of the GNU General Public License v3 or later

# Depends on:
# wiki2html   http://tools.wikimedia.de/~merphant/wiki2html/

# Edit to suite yours configuration:
# Location of wiki formated documentations:
qucsdoc=~/qucs-help/docs/uk
# url:
link='http://docs.linux.org.ua'
# page:
page='/dlou/index.php'
# Documentation name:
name='Qucs'

echo -n "Create list of documentations and $qucsdoc/index ... "
# Create if needed output dir:
mkdir -p $qucsdoc
wget -q -c -N -O $qucsdoc/index "${link}/${page}?title=$name&action=raw"
cat $qucsdoc/index |grep "\[\[$name/" |awk '{print $1}' |awk -F'|' '{print $1}' |awk -F'/' '{print $2}' > $qucsdoc/doclist
echo ' OK!'

# Download wiki formated documentations to local file:
for i in `cat $qucsdoc/doclist`
 do
  echo -n "Download to: $qucsdoc/$i ..."
  wget -q -c -N -O $qucsdoc/$i "${link}/${page}?title=$name/$i&action=raw"
  echo '   OK!'
 done

sed 's/| /.html| /' $qucsdoc/index |sed 's/\[\[Qucs\//\[\[/' |sed 's/--\[\[Користувач:Hse|Svyat\]\] 15:08, 9 тра 2007 (EEST)//' |sed 's/<table>//' |sed 's/<tr>//' |sed 's/<td>//' |sed 's/<\/tr>//' |sed 's/<\/td>//' |sed 's/<\/table>//' |sed 's/\[\[Image:qucs-big.png\]\]//' |sed 's/<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>//' |sed 's/<\/b><br \/>/<\/b><br>/' > $qucsdoc/index.tmp && mv $qucsdoc/index.tmp $qucsdoc/index

sed 's/|"/.html|"/' $qucsdoc/start_digi |sed 's/\[\[Qucs\//\[\[/' > $qucsdoc/start_digi.tmp && mv $qucsdoc/start_digi.tmp $qucsdoc/start_digi

echo "index" >> $qucsdoc/doclist

# Download immages for documentations to local file:
for i in `ls $qucsdoc`
 do
  cat $qucsdoc/$i |grep '\[\[Image:' |awk -F'Image:' '{print $2 }' |awk '{print $1 }' |awk -F']]' '{print $1 }' >> $qucsdoc/imglist
 done
page='/dlou/index.php/Зображення:'
for i in `cat $qucsdoc/imglist`
 do
  echo -n "Download to: $qucsdoc/$i ..."
  wget -q -c -N -O $qucsdoc/$i "${link}${page}$i"
  page1=`cat $qucsdoc/$i | grep '<a href="/uploaded-images/' |awk '{if (NR==1) print}' |awk -F'<a href="' '{print $2}' |awk -F'"' '{print $1}'`
  rm $qucsdoc/$i
  wget -q -c -N -O $qucsdoc/$i "${link}${page1}"
  echo '   OK!'
 done

echo -n "Converting from wiki to html ...  "
for i in `cat $qucsdoc/doclist`
 do
  wiki2html -b . -i . -t $name -o $qucsdoc/$i.html $qucsdoc/$i
  rm $qucsdoc/$i
  sed 's/<title>Qucs<\/title>/<meta http-equiv=Content-Type content="text\/html; charset=UTF-8">\n<title>Qucs<\/title>/' $qucsdoc/$i.html |sed 's/<link rel="stylesheet" type="text\/css" href="http:\/\/localhost\/wiki.css">//' |sed 's/=".\//="/' |sed 's/<body>/<body>\n<a name="top" id="top"><\/a>/' |sed 's/<\/body>/\n<br><br><a href="#top">нагору<\/a><br>\n<\/body>/' > $qucsdoc/$i.tmp && mv $qucsdoc/$i.tmp $qucsdoc/$i.html
 done
sed 's/<\/b><br \/>/<\/b><br>/' $qucsdoc/index.html > $qucsdoc/index.tmp && mv $qucsdoc/index.tmp $qucsdoc/index.html
sed 's/<br \/>/<br>/' $qucsdoc/index.html |sed 's/<br \/>/<br>/' |sed 's/<br \/>/<br>/' |sed 's/<br \/>/<br>/' |sed 's/<br \/>/<br>/' |sed 's/<br \/>/<br>/' |sed 's/<br \/>/<br>/' |sed 's/<br \/>/<br>/' |sed 's/<br \/>/<br>/' |sed 's/<br \/>/<br>/' |sed 's/<br \/>/<br>/' |sed 's/<br \/>/<br>/' > $qucsdoc/index.tmp && mv $qucsdoc/index.tmp $qucsdoc/index.html
sed 's/=".\//="/' $qucsdoc/index.html |sed 's/<a name="top" id="top"><\/a>//' |sed 's/<br><br><a href="#top">нагору<\/a><br>//'> $qucsdoc/index.tmp && mv $qucsdoc/index.tmp $qucsdoc/index.html

sed 's/<nowiki>//' $qucsdoc/mathfunc.html |sed 's/<\/nowiki>//' |sed 's/\[\[#/<a class="internal" href="#/' |sed 's/|/">/' |sed 's/\]\]/<\/a>/' |sed 's/href=".\/#/href="#/' |sed 's/x">|y/x||y/' > $qucsdoc/mathfunc.html.tmp && mv $qucsdoc/mathfunc.html.tmp $qucsdoc/mathfunc.html

#sed 's/<h4>*<\/h4>/<a name="*"><\/a>*/' $qucsdoc/mathfunc.html > $qucsdoc/mathfunc.html.tmp && mv $qucsdoc/mathfunc.html.tmp $qucsdoc/mathfunc.html # instid next...
sed 's/<h4>/<a name="*"><\/a>/' $qucsdoc/mathfunc.html |sed 's/<\/h4>//' > $qucsdoc/mathfunc.html.tmp
i=1; s=`awk "{if (NR==$i) print}" $qucsdoc/mathfunc.html.tmp`
rm $qucsdoc/mathfunc.html
while <span class="createlink"><a href="/cgi-bin/ikiwiki.cgi?page=___34____36__s__34_____33____61_____39____60__%2Fhtml__62____39___&amp;from=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2FQucs%2Fdiscussion&amp;do=create" rel="nofollow">?</a>html&#62;&#39; </span>
 do
  if <span class="createlink"><a href="/cgi-bin/ikiwiki.cgi?page=cut_-c_-16__96____34_____61____61_____39____60__a_name__61____34____42____34____62____60__%2Fa__62____39___&amp;from=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2FQucs%2Fdiscussion&amp;do=create" rel="nofollow">?</a> "`echo "$s" </span>
   then
    funcname=$(echo $s |cut -c 17- )
    echo "$s" |sed "s/*/$funcname/" >> $qucsdoc/mathfunc.html
   else
    echo "$s" >> $qucsdoc/mathfunc.html
  fi
  ((i=$i+1)); s=`awk "{if (NR==$i) print}" $qucsdoc/mathfunc.html.tmp`
 done
rm $qucsdoc/mathfunc.html.tmp

rm $qucsdoc/doclist
rm $qucsdoc/imglist
echo " OK!"

exit 0

BUGS!

 1. Code need to be bumped!