Це — частина глосарію Openoffice.org. Щоб додати переклад, просто доповнюйте список означень. Якщо вам відомі контексти певних термінів, додайте всі можливі ситуації (наприклад: All — всі, все). Якщо певні речі не є ясними, або постає певна незгода, чи ви не до кінця впевнені щодо свого варіанту — скористайтесь сторінкою обговорення.

Object : Об'єкт

Object already exists : Об'єкт вже існує

Object and Camera : Об'єкт і камера

Object Bar : Панель об'єктів

Object Bar On/Off : Ввімкнути/вимкнути панель об'єктів

Object Catalog : Каталог об'єктів

Object color : Колір об'єкту

Object Connectors : З'єднувачі об'єктів

Object depth : Глибина об'єкту

Object effects : Ефекти об'єкту

Object frame : Рамка об'єкту

Object index 1 : Індекс об'єкту

Object index heading : Індекс заголовку об'єкту

Object Menu : Меню об'єкту

Object name : Назва об'єкту

Object names : Назви об'єктів

Object not accessible : Об'єкт недоступний

Object points : Точки об'єкту

Object Properties : Властивості об'єкту

Object required : Потрібен об'єкт

Object rotation mode : Режим обертання об'єкту

Object selection : Вибір об'єкту

Object type : Тип об'єкту

Object with arrow : Об'єкт зі стрілкою

Object with shadow : Об'єкт із тінню

Object without fill : Об'єкт без заповнення

Object Zoom : Масштаб об'єкту

Object, printable : Об'єкт, може бути роздрукований

Object;Objects : Об'єкт;об'єкти

Objects : Об'єкти

Objects always moveable : Об'єкт завжди пересувний

Objects on background : On requestОб'єкти на тлі

Objects/graphics : Об'єкт/графіка

Oblique italic : Курсив з нахилом

Obtain New Certificate : Отримати новий сертифікат

Occasion : Можливість

occurrence : Подія

Oct : вісімкове, Жов

October : Жовтень

ODBC : ODBC

ODD : ODD

of : з

Off : Виключити

Office Bar : Панель офісу

Offline : Вимкнення мережі

Offline (transacted) : Вимкнення мережі

Offset : Зсув

OFFSET : Зсув

Offset in days : Зсув у днях

Offset in minutes : Зсув у хвилинах

Offset line 1 : Зсув лініі 1

Offset line 2 : Зсув лініі 2

Offset line 3 : Зсув лініі 3

Ogham : Огамічний текст

OK : Гаразд:

Old : Попередній

Old Symbol : Попередній символ

Old Symbol Set : Встановлення попереднього символу

Old value : Попереднє значення

older or from : попередній або з

older than : більш попередній ніж

OLE : OLE

OLE Automation Error : Помилка автоматизаціі OLE

OLE Object : OLE об'єкт

OLE object : OLE об'єкт

OLE objects : OLE об'єкти

On : Вімкнути

on : на

on all pages : на всіх сторінках

on even pages : на парних сторінках

on odd pages : на не парних сторінках

On request : По запиту

on the line : На лініі

Once per session : Один раз за сесію

One Slide : Одна смуга прокрутки

One-Time :

Online : Онлайн

Online Layout : Формат онлайн

Only outside : Тільки зовні

Opaque : Непрозорий

Open : Відкрити

Open / Close : Відкрити / Закрити

Open as template : Відкрити як зразок

Open Circle : Відкрити коло

Open Circle Vertical :

Open Document : Відкрити документ

Open documents : Відкрити документи

Open existing presentation : Відкрити існуючу презентацію

Open File : Відкрити фаіл

Open Horizontally : Відкрити горизонтально

Open Message : Відкрити повідомленння

Open object : Відкрити об'єкт

Open Vertically : Відкрити вертикально

Open windows : Відкрити вікно

Open with : Відкрити з

opening : Відкриття

Opening folder : Відкрити папку

Operating systems : Операційна система

Operation not implemented : Операцію не можливо реалізувати

Operations : Операціі

Operator : Оператор

Operator Brackets : Дужки оператора

Operators : Оператори

Optical Character Recognition : Оптичне роспізнання символу

Optimal : Оптимально

Optimal Column Width : Оптимальна ширина колонок

Optimal Height : Оптимальна висота

Optimal Page Wrap :

Optimal Row Height : Оптимальна висота рядків

Optimal Width : Оптимальна ширина

Optimal Window Size : Оптимальний розмір вікна

Optimal wrap : Оптимальна відстань

Optimize : Оптимізувати

Optimized : Оптимізовано

Optimized output : Оптимізувати

Option Bar : Панель опціі

Option Button : Кнопка опцій

Option Fields : Поле опціі

Optional Components : Не обов'язковий компонент

Optional Gallery Themes :

Optional hyphens : Дефіс не обов'язковий

Optional line break :

Options : Опціі

Options Bar : Панель опцій

Options bar/Graphics : Панель опцій/Графіка

OR : АБО

Or : Або

Orange : Помаранчевий

Order : Порядок

Organization : Організація

Organize : Об'єднувати

Organize fields : Об'єднати поля

Organizer : Органайзер

Orientation : Орієнтація

Origin : Початок

Original : Початковий

Original format : Початковий формат

Original height : Початкова висота

Original Size : Початковий розмір

Original size : Початковий розмір

Original Text : Початковий текст

Original values : Початкові значення

Original width : Початкова ширина

Oriya : Мова орія

Orphan control : Керування перенесенням рядків в абзаці

Orphans : Висячий рядок

Other : Інше

Other application : Інший додаток

Other format : Інший формат

Other Icon : Інша іконка

Other OLE Objects : Інший OLE об'єкт

Other settings : Інші параметри настроювання

Other Unix systems : Інша Unix система

Others : Інші

Otherwise_value : Інше значення

Our letter dated : Наш лист датовано

Our Ref. :

Outbox : Вихідна поштова скринька

outer : зовнішній

Outer : Зовнішній

Outer frame border : Зовнішня межа рамки

Outer margin : Зовнішня межа

Outer page border : Зовнішня межа сторінки

Outer paragraph border : Зовнішня межа параграфу

Outer wrap : Не можливо переносити слово

Outgoing mail : Вихідна пошта

Outline : Контур

Outline Bar : Контур панелі

Outline Level : Рівень контуру

Outline Numbering : Контур нумерування

Outline symbols : Контур символів

Outline Text : Контур тексту

Outline text flow : Контур заливки тексту

Outline Texts : Контур текстів

Outline to Clipboard : Cтруктура буфера обміну

Outline to Presentation : Структура презентаціі

Outline View : Структура перегляду

Output : Вивід

Output bin full : Кошик для сміття переповнений

outside : зовні

Outside only : Тільки зовні

OVER : Переповнення

Overflow : Переповнення

Overhead sheet : Заголовок сторінки

Overlap : поєднання

Overlapping : поєднувати

Overview : Переглянути знову

Overwrite : Переписати

Owns : Свій