Це — частина глосарію Openoffice.org. Щоб додати переклад, просто доповнюйте список означень. Якщо вам відомі контексти певних термінів, додайте всі можливі ситуації (наприклад: All — всі, все). Якщо певні речі не є ясними, або постає певна незгода, чи ви не до кінця впевнені щодо свого варіанту — скористайтесь сторінкою обговорення.

Kannada : каннада

Kashmiri : кашмірська

Kashmiri (India) : Кашмір (Індія)

Katakana : катакана

Kazak : казахська

Kazakhstan : Казахстан

KB : КБ

kByte : кБайт

Keep filter criteria : залишити критерії фільтрування

Keep formatting : залишити форматування

Keep ratio : витримати відношення

Keep scale : витримати масштаб

Keep size : витримати розмір

Keep spacing interval : витримати проміжки

Kerning : кернінґ

Key : клавіша

Key 1 : клавіша 1

Key 2 : клавіша 2

Key 3 : клавіша 3

Key released : клавішу відпущено

Key type : тип клавіші

Key typed : клавішу натиснуто

Key word : ключове слово

Key words : ключові слова

Keys : клавіші

Keywords : ключові слова

Khmer : кхмерська

Kilometer : кілометр

Konkani : конканська

Korean : корейська

Korean (Johab) : корейська (йохаб)

KURT :

Kuwait : Кувейт