Це — частина глосарію Openoffice.org. Щоб додати переклад, просто доповнюйте список означень. Якщо вам відомі контексти певних термінів, додайте всі можливі ситуації (наприклад: All — всі, все). Якщо певні речі не є ясними, або постає певна незгода, чи ви не до кінця впевнені щодо свого варіанту — скористайтесь сторінкою обговорення.

Cache : Кеш-пам'ять, Кеш

Calculate : Обчисліть, Підрахуйте

Calculate Selection : Підрахувати вибірку, Обчислити вибрані елементи

Calculate subtotals for : Обчисліть проміжні висновки для, Підрахувати проміжну суму для

Calculate Table : Обчислити таблицю

Calculates the covariance. : Обчислення коверацій

calculating : обчислення, підрахунок, обчислювальний, розрахунковий

Calculation : Обчислення, Підрахунок, Лічба, Обмірковування

Calculation template group : Обчислення шаблону груп, Групувати шаблон обчеслення

Calendar : Календар, Довідник, Список, Вказівник

Calendar URL : Список URL, Зареєструвати URL, Внести у спиок URL

Call Database Manager : Викличте Менеджера бази даних

Call Stack : Стек викликів, Стек запитів

Callout : Виноска, Мітка-ідентифікатор

Callout attributes : Викликати властивості

Callout type : Викликати зразок, Викликати друк

Callouts : Виноски, Мітки-індикатори

Calls : Виклики, Запити

Camera : Камера

Camera position : Позиція камери

Cameroon : Камерун

Canada : Канада

Canadan Aboriginal Syllables :

Cancel : Відмінити, Скасувати

cancel : відмінити, скасовувати

Cancel Autopilot : Відміна автопілоту

Canceled by user : Вімінено користувачем

Cannot open document. : Неможливо відкрити документ, Документ не відкривається

Cannot sort selection : Неможливо сортувати вибірку

Cannot transfer data : Неможливо перенести (передати, перемістити) дані, Дані не переносяться

Can't open directory : Неможливо відкрити директорію, Директорія не відривається

Can't open file : Неможливо відкрити файл, Файл не відкривається

Can't Redo : Неможливо повторно виконати, Повторно не виконується

Can't Restore : Неможливо відновити, Не відновлюється

Can't Revoke : Неможливо скасувати, Не скасовується

Can't Undo : Неможливо відмінити, Відміна неможлива

Capital Roman :

Capital words :

Capitalization error :

Capitals :

Caps :

Caption :

Caption Characters :

Caption Text :

Captions :

Cascade :

Cascade Windows :

Case match :

Case sensitive :

Catalan :

Catalog :

Categories :

Category :

Category and Number :

Catenate :

Cayman Islands :

CC :

CDE-Calendar-File :

CD-ROM drive : КД пристрій

CEILING :

Cell : Клітинка

Cell Attributes :

Cell Contents :

Cell pop-up menu :

Cell Protection :

Cell Style :

Cell Styles :

Cell value is :

Cells : Клітинки

Center :

Center %O :

Center Area :

Center arrowend :

Center arrowhead :

Center dots :

Center Horizontal :

Center of baseline :

Center of character :

Center of line :

Center X :

Center Y :

centered :

Centered :

Centered horizontally :

Centered vertically :

Centimeter :

Central African Republic :

Certificate Issuer :

Change %O : Змінити %O

Change Anchor :

Change Database : Змінити базу даних

Change Database Range :

Change Font : Змінити шрифт

Change mode : Змінити режим

Change name : Змінити назву

Change page number : Знімити номер сторінки

Change password : Змінити пароль

Change Password : Змінити пароль

Change password protection : Змінити захист паролю

Change Position : Змінити позицію

Change Scale :

Change slides manually :

Changed attribute :

Changed contents :

Changed to :

Changes :

Changes discovered :

Changes rejected :

Channel subscription :

Chapter :

Chapter entry :

Chapter info :

Chapter name :

Chapter no. :

Chapter number :

Chapter Styles :

Chapters :

CHAR :

Character :

Character background :

Character set :

Character set color :

Character Style :

Character Styles :

Characters :

Charcoal sketch :

Charcoal Sketch :

Chart :

Chart Area :

Chart Bar :

Chart colors :

Chart Data :

Chart Data :

Chart Floor :

Chart mode :

Chart objects :

Chart Options :

Chart title :

Chart Title :

Chart Type :

Chart Wall :

Charts :

Check : Перевірка, Перевірити

Check Box : Перевірити коробку

Check special regions :

Check spelling :

Check your entries : Перевірити те, що Ви ввели

Checkered :

Checkered diagonal :

Checking Ports :

Cherokee :

CHIDIST :

CHIINV :

Chile :

China : Китай

Chinese : Китайський

Chinese (HongKong) :

Chinese (simlpe) :

Chinese (Singapore) :

Chinese (Trad.) :

CHITEST :

CHOOSE :

Choose :

Choose a variant :

Choose help file :

Choose Themes :

Choose your pages :

Chrome :

CI :

Circle :

Circle Arc :

Circle attributes :

Circle Pie :

Circle Pie, unfilled :

Circle sector :

Circle sectors :

Circle Segment :

Circle segment :

Circle Segment, unfilled :

Circle segments :

Circle, unfilled :

Circles :

Circumflex :

City :

City/State/Zip :

CJK Compatibility :

CJK Compatibility Forms :

CJK Compatibility Ideographs :

CJK Miscellaneous :

CJK Unified Ideographs :

Class :

Class ID :

Class Location :

Class path :

classes :

Classic :

CLEAN :

Clear :

Clear Cache :

Clear Disk Cache :

Clear disk cache :

Clear Memory Cache :

Clear Outline :

Clear Print Range :

Clear query :

Click object :

Client :

Clipart :

Cliparts :

Clipboard ID :

Close :

Close Active Window :

Close All : Закрити все

Close All Files : Закрити всі файли

Close All Windows : Закрити всі вікна

Close Application : Закрити програму

Close Document : Закрити документ

Close Horizontally :

Close mail :

Close Object : Закрити об'єкт

Close Polygon :

Close Task :

Close Vertically :

Close Window : Закрити вікно

Closed Circle :

Closed Circle II :

Closing folder :

CMYK :

Coarse grained :

CODE :

Col :

Collapse :

Collate :

Collect suggestions :

Collect suggestions :

Colombia :

Color : Колір

Color Bar :

Color Depth :

Color format :

Color Palette :

Color Preview :

Color required :

Color resolution :

Color Resolution :

Color sample :

Color selection :

Colored tab controls :

Colors : Колір

Colors for changes :

Column :

Column $(N) :

Column Arrangement :

Column Break :

Column break :

Column configuration :

Column deleted :

Column Format :

Column headers :

Column Information :

Column information :

Column input cell :

Column inserted :

Column name :

Column names :

Column not found :

Column oriented :

Column properties :

Column Properties :

Column spacing :

Column Width :

Column width :

Column widths :

Column Widths :

Column Wrap :

Column/Row headers :

Column/Row Headers On/Off :

Columns :

COLUMNS :

COMBIN :

COMBINA :

Combination :

Combine :

Combine identical entries :

Combine paragraphs :

Combine with - :

Combining Diacritical Marks :

Combining Diacritical Symbols :

Combining Half Marks :

Combo Box :

Combo Box Field_ :

Comma :

Command Button :

Command mode :

Command successfully executed. :

Commands : Команди

Comment :

Comments :

Company :

Compare :

Compare Document :

Compare Documents :

Compare documents :

Comparison aborted. :

Compatibility :

Compile :

Compile Error :

Compiling help files :

Complete :

Complete Directory :

Complete words :

Complex Numbers Set :

Component resized :

Component shown :

components listed below. :

Compressed :

Compressed display :

Compression :

Compression value :

CONCATENATE :

Concordance file :

Condensed :

Condition :

Conditional Formatting :

Conditional Style :

Conditional Styles :

Conditional text :

Cone :

Cones :

Cones, deep :

Cones, percent :

Cones, stacked :

Conference proceedings :

Conference report :

CONFIDENCE :

Confidential :

Confidentiality level :

Configuration :

Configuration (Insert Header/Footer) :

Configuration file :

Configuration Menu :

Configuration Server :

Configurations :

Configure :

Confirm :

Confirm Delete :

Confirm delete :

Confirm file replacement :

Confirm Overwrite :

Confirm password :

Confirm receipt :

Connect : З'єднання

Connecting to $(ARG1) :

Connecting with %1 :

Connection :

Connection failed :

Connection failure :

Connection Lines :

Connection lost :

Connection mode :

Connector :

Connector attributes :

Connector reserved 2 :

Connector reserved 3 :

Connector reserved 4 :

Connector reserved 5 :

Connector reserved 6 :

Connector reserved 7 :

Connector reserved 8 :

Connector reserved 9 :

Connector with Arrows :

Connector with Circles :

Connectors :

Consecutive numbering :

Consolidate :

Consolidate by :

Consolidate Data :

Consolidation areas :

Constant $(ARG1) redefined :

Constant value :

Contains :

Contains column headers :

Contains row headers :

Content :

Content Type :

Content View :

Contents :

Contents 1 :

Contents Heading :

Contents not protected :

Contents protected :

Context :

Continuation notice :

Continuation page :

Continuation page number :

Continuation pages :

Continue :

Continue search backwards :

Continue search forward :

Continuous :

Contour :

Contour Dialog :

Contour Editor :

Contour mode :

Contour Mode :

Contrast :

Control :

Control Bar :

Control message :

Control Password :

Control Pictures :

Control Properties :

Control user :

Control User name :

Controls :

Controls Toolbar :

Convened by :

Convert :

CONVERT :

Convert Polygon segment :

Convert Table/Text :

Convert to bitmap :

Convert to contour :

Convert to Curve :

Convert to Curve :

Convert to Grayscale :

Convert to metafile :

Convert to Polygon :

Converting :

Converting the documents :

Cookies :

Copies :

Coproduct :

Copy : Копіювати

Copy back :

Copy entire sheet :

Copy Graphics :

Copy heading :

Copy HTML table :

Copy Link : Копіювати посилання

Copy list from :

Copy page :

Copy results to :

Copy RTF table :

Copy Sheet :

Copy structure :

Copy table :

Copy to : Копіювати до (в)

Copy to folder : Копіювати у теку

Copy user files :

Copy values only :

Copy while moving :

Copy/Move Sheet :

Copy/Move to :

Copying data :

Copying in progress :

Corner :

Corner Point :

Corner Radius :

Corner radius :

CORREL :

COSH :

Cosine :

Cost :

Costa Rica :

Cotangent :

Cote d'Ivoire :

COTH :

Count :

Count (Numbers only) :

Count lines :

Count_1 :

Count_2 :

COUNTA :

CountA :

COUNTBLANK :

COUNTIF :

counting records :

Country :

Country :

Country/State :

Country/Zip/City :

COVAR :

Cover open :

CPU : Центральний процесор

CR :

CR LF :

CRC Check :

Create :

Create AutoAbstract :

Create backup :

Create Control :

Create DataPilot Table :

Create Directory :

Create Document :

Create extrusion object :

Create FontWork object :

Create Form :

Create from :

Create from file :

Create Group :

Create HTML Document :

Create index for :

Create Link :

Create Master Document :

Create name from :

Create Names :

Create new :

Create new folder :

Create new section :

Create new template :

Create primary key :

Create rotation object :

Create Scenario :

Create slides :

Create Style :

Create summary :

Create table :

Create table element :

Create target directory :

Create template :

Create title page :

Create\nPreview :

Created :

Created by :

Created on :

Creating abstract :

Creating directories :

Creating local settings :

Creative Labs Audio :

CRITBINOM :

Criteria :

criteria :

Croatia :

Croatian :

Crop :

Crossed :

Cross-fade attributes :

Cross-fade effect :

Cross-Fade from Bottom :

Cross-Fade from Left :

Cross-Fade from Right :

Cross-Fade from Top :

Cross-fading :

Cuba :

Cube :

Cubic Spline :

CUMIPMT :

CUMPRINC :

Currencies :

Currency :

Currency 3D :

Currency Field :

Currency Gray :

Currency Lavender :

Currency ranges :

Currency symbol :

Currency Symbols :

Currency Turquoise :

CURRENT :

Current Basic Module :

Current Context :

Current Database :

Current Date :

Current document only :

Current Index :

Current Library :

Current Section :

Current selection :

Current selection only :

Current Style: :

Current Time :

Current version :

Cursor :

Cursor type :

Curve :

Curve Integral :

Curve objects :

Curve, filled :

Curved Connector :

Curves :

Custom dictionaries :

Custom fonts :

Custom format :

Custom heading :

Custom Installation :

Custom Quotes :

Custom Size :

Custom Slide Show :

Custom Slide Shows :

Custom sort order :

Custom Styles :

Customer No. :

Customer number :

Customize :

Customize Buttons :

Customize Toolbars :

CustomizeToolbars :

Cut : вирізати, різати, обрізати

Cyan :

Cycle :

Cylinder :

Cylinder, deep :

Cylinder, percent :

Cylinder, stacked :

Cyprus :

Cyrillic :

Czech : Чехія

Czech Republic : Чеська республіка