Це — частина глосарію Openoffice.org. Щоб додати переклад, просто доповнюйте список означень. Якщо вам відомі контексти певних термінів, додайте всі можливі ситуації (наприклад: All — всі, все). Якщо певні речі не є ясними, або постає певна незгода, чи ви не до кінця впевнені щодо свого варіанту — скористайтесь сторінкою обговорення.

About : Про

About InfoZIP : Про InfoZIP

About OpenOffice : Про OpenOffice

About Setup : Про встановлення

Above : під

Above/Below : під/над

ABS :

Absolute Record : Абсолютний запис

Absolute Value : Абсолютне значення

Abstract : Передмова або Абстрактний

Accept : Прийняти

Accept All : Прийняти все

Accept Changes : Прийняти зміни

Accept or Discard : Прийняти чи відхилити

Accept with : прийняти з

Accepted : Прийнятий, Прийнято

Access denied : Доступ заборонено

Accessed : Доступ, Вибірка, Звертання

Account : Рахунок

Account name : Назва рахунку

ACOS :

ACOSH :

ACOT :

ACOTH :

Action : Дія, Операція

Action discontinued : Дія зупинена, Операція перервана

Action not supported : Дія не передбачена, Дія не підтримується

Activate : Активувати

Activate Document : Активувати документ

Activate Test Mode : Активувати тестовий режим

Active : поточний

Active Folders : поточні теки

Active Link : поточний лінк

Active Window : поточне вікно

Adabas D :

Adabas Database : База даних Adabas

Adabas Installation : Встановлення Adabas

Adapt : пристосувати

Adapt matrix area : пристосувати площу матриці

Adapt object size : пристосувати розміри об'єкта

Adapt Objects : Пристосувати об'єкти

Adapt row height : пристосувати вистоту рядків

Add : Додати

ADD : Додати

Add All : Додати все

Add AutoFormat : додати автоформат

Add Background : Додати тло

Add Bookmark : Додати закладку

Add characters : Додати символи

Add Column : Додати стовпчик

Add Comment : Додати коментар

Add Entry : Додати елемент

Add Field : Додати поле

Add Folder Bookmark : Додати теку закладок

Add Graphics : Додати графiку

Add legend : Додати легенду

Add Link : Додати посилання

Add Print Range :

Add Table : Додати таблицю

Add tables : додати таблиці

Add Unknown Words : Додати невiдомі слова

Add Watch : Додати перегляд

Add/remove users : додати/видалити користувачів

Add-In : додаток

Adding new newsgroups : додавання нових груп новин

Add-Ins : вставка

Addition + : доповнення

Additional fonts : додаткові шрифти

Additional formats : додаткові формати

Additional info : додаткова інформація

Additional information : додаткова інформація

Additional scale factor : додатковий масштабуючий фактор

Additional Styles : додаткові стилі

Additional\nInformation : Додаткова\nінформація

Additonal Information : Додаткова інформація

Address : Адреса

sddress :

ADDRESS : Адреса

Address Book : Книга адрес

Address Book on/off : Книга адрес ввімкнена/вимкнута

Address field : Поле адреси

Addressee : адресат

Addressee data : дані адресата

Addresses : адресати

Adjust column width : Відрегулювати ширину стовбця

Adjust columns proportionally : Відрегулювати пропорціональність стовбців

Adjust Scale : Настроїти маштаб

Adjust to contour : Відрегулювати контур

Administration : Адміністрування

Administrator : адміністратор

Advance slides : смуги прокрутки

Advanced Filter : Розширений фільтр

Afrikaans : Африкаанс

After : Після

after : після

After completion : після завершення

After current sheet : після поточного листка

After deleting : після видалення

After insert : після вставки

After inserting AutoText : після вставки автотексту

After record change : після зміни запису

After resetting : після перевстановлення

After update : після оновлення

agenda : порядок денний

Agenda title : Заголовок порядку денного

Agenda topic : Тема порядку денного

Agents : Агенти

Aging : Старіння

Aging degree : Ступінь старіння

agn :

Airbrush : Розпилювач фарби, аерограф

Albania : Албанія

Albanian : Албанський(Албанська мова)

aleph : алеф

Algeria : Алжир

Alias name : Псевдонім

Align %O : Вирівняти

Align Bottom : Вирівнювання по основі

Align Center : Вирівнювання по центру

Align Center Horizontally : Вирівнювання по центру горизонтально

Align Center Vertically : Вирівнювання по центру вертикально

Align centered : Центральне вирівнювання

align data source : Вирівняти джерело даних

Align dots down : Вирівняти точки донизу

Align Left : Вирівняти по лівому краю

Align left : Вирівняти по лівому краю

Align middle : Вирівняти по середині

Align Right : Вирівняти по правому краю

Align right : Вирівняти поправому краю

Align to bottom : вирівняти до основи

Align to Grid : Вирівняти по сітці

Align to grid : Вирівняти по сітці

Align to top : Вирівняти по вершині

Align Top : Вирівняти по вершині

Align Vertical Center : Вирівняти вертикально по центру

Alignment : Вирівнювання

All : Усі

All Axes : Всі вісі

All Axis Grids : Всі осі таблиці

All caps : Усі великі літери

All Certificates : Усі сертифікати(свідоцтва)

All Charts : Усі діаграми

All Documents : Усі документи

All Fields : Усі поля

All files : Усі файли

All Folders : Усі папки (директорії)

All groups : Усі групи

All Indexes : Усі індекси

All languages : Усі мови

All levels : Усі рівні

All Messages : Усі повідомлення

All properties : Усі властисості

All slides : Усі пониження

All Styles : Усі стилі

All Titles : Усі заголовки

All to [%] : Усе до [%]

All values : Усі значення

Allow : Дозволяти

Allow additions : Дозволити доповнення

Allow blanks : Дозволити бланки

Allow Effects : Дозволити ефекти

Allow Interaction : Дозволити взаємодію

Allow modifications : Дозволити зміни

Allow quick editing : Дозволити швидке редагування

Along a Curve : По кривій

alpha : альфа

Alphabetic Presentation Forms : Абеткові форми представлення(презентації)

Alphabetical delimiter : Абетковий розділювач

Alphabetical Index : Абетковий індекс

alphanumeric : абетково-цифровий

Already completed : Вже завершено

Alter structure : Змінити структуру:

Alterations : Зміни

and then : та потім

Andorra : Андорра

Angle : Кут

Angled Connector Line : Рухлива ліния з’єднувача

Angled Line : Рухлива ліния

Animation : Анімація

Animation Effects : Анімаційні ефекти

Animation group : Анімаційна група(група анімацій)

Animation order : Порядок анімацій

Animation parameters : Параметри анімації

Animations : Мультиплікація

Animations allowed : Мультиплікації дозволені

Annotation : Аннотація, нотатки

Anonymous user : Анонімний користувач

ANSI Text : Текст ANSI

Antigua and Barbuda : Антигуа і Барбуда

Any record : Будь-який запис

Appear : З’явитися

Append : Добавити, прикласти

Append Libraries : Добавити бібліотеки

Append sheet : Добавити сторінку

Append space : Добавити простір

Apple Macintosh : Макинтош Apple

Apple/SGI Audio : SGI аудио Apple

Applet : Аплет

Applets : Аплети

Application : Додаток

Applied : Прикладний

Applied Paragraph Styles : Прикладні стилі параграфів

Applied Styles : Прикладні стилі

Apply : Застосувати

Apply 3D favorite : Застосувати 3D favorite

Apply attributes : Застосувати атрибути

Apply AutoFormat Options : Застосувати опції автоформату

Apply border : Застосувати границю

Apply Cell Style : Застосувати стиль чарунки

Apply Columns : Застосувати колонки

Apply field format : Застосувати формат поля

Apply Filter : Застосувати фільтр

Apply frame style : Застосувати стиль структури

Apply Names : Застосувати імена

Apply Page Style : Застосувати стиль сторінки

Apply presentation layout : Застосувати положення презентації

Apply replacement table : Застосувати таблицю замни

Apply Style : Застосувати стиль

Apply Styles : Застосувати стилі

Apply table attributes : Застосувати атрибути таблиці

Apply to : Застосувати до

Apply user data : Застосувати дані користувача

Approved : Підтверджений, схвалений

Apr : годовий, процент, квітень(скорочено)

April : Квітень

Arabian(Qatar) : Арабський(Катар)

Arabic : Арабський(Арабська мова)

Arabic (Algerian) : Арабська мова(Алжир)

Arabic (Bahrain) : Арабська мова(Бахрейн)

Arabic (Egypt ) : Арабська мова(Єгипет)

Arabic (Iraq) : Арабська мова(Ірак)

Arabic (Jordan) : Арабська мова(Йордан)

Arabic (Kuwait) : Арабська мова(Кувейт)

Arabic (Lebanon) : Арабська мова(Ліван)

Arabic (Libya) : Арабська мова(Лівія)

Arabic (Morocco) : Арабська мова(Марокко)

Arabic (Oman) : Арабська мова(Оман)

Arabic (Saudi Arabia) : Арабська мова(Саудівська Аравія)

Arabic (Syria) : Арабська мова(Сирія)

Arabic (Tunisia) : Арабська мова(Туніс)

Arabic (UAE) : Арабська мова(Об’єднані Арабські Емірати)

Arabic (Yemen) : Арабська мова(Ємен)

Arabic Extended : Арабська мова розширена

Arabic Presentation Forms-A : Арабські форми-А представления(презентации)

Arabic Presentation Forms-B : Арабські форми-В представления(презентации)

Arc : Дуга

Arccosine : Арккосинус

Arccotangent : Арккотангенс

Archive file : Архівній файл

Arcs : Дуги

Arcsine : Арксинус

Arctangent : Арктангенс

Area : Область

Area attributes : атрибути області

Area Hyperbolic Cosine : Область гіперболічного косинусу

Area Hyperbolic Cotangent : Область гіперболічного котангенсу

Area Hyperbolic Sine : Область гіперболічного синусу

Area Hyperbolic Tangent : Область гіперболічного тангенсу

Area type : Тип області

Areas : Області

AREAS : ОБЛАСТІ

Argentina : Аргентина

Arguments : Аргументи

Armenia : Вірменія

Armenian : Вірменський

Arrange : Розмістити

Arrange Horizontally : Розмістити горизонтально

Arrange Icons : Розмістити іконки

Arrange Object : Розмістити об’єкт

Arrange order : порядок розміщення

Arrange Vertically : Розмістити вертикально

Arrange Windows : Розмістити вікна

Arrange Windows Horizontal : Розмістити вікна горизонтально

Arrange Windows Vertical : Розмістити вікна вертикально

Arrangement : Размещение

Array : Массив

array : массив

Array already dimensioned : Массив вже об’явлено

array_x : массив_х

array_y : массив_у

Arrow : Стрілка

Arrow concave : Стрілка вогнута

Arrow Style : Стиль стрілки

Arrow styles : Стилі стрілки

Arrowheads : Розмірні стрілки

Arrows : Стрілки

Article : Стаття

Artificial Turf : Штучний торф

As : Як

As Button : Як кнопка

As character : Як символ

As Character : Як Символ

As icon : Як іконка

As Link : Як з’язок

As mail content : Як зміст пошти

As Metafile : Як метафайл

as number : як номер

as object : як об’єкт

As outbox settings : Як параметри налаштування вихідної поштової скриньки

As Page Style : Як стиль сторінки

as percentage : як процент

As picture : Як картинка

As Table View : Як вид таблиці

As Text : Як Текст

As text : Як текст

Ascending : зростання

ASCII Filter Options : Опції фільтру ASCII

ASIN :

ASINH :

Assami :

Assign : Назначити, присвоїти

Assign background page : Назначити фонову сторінку

Assign columns : Назначити колоки

Assign Database : Назначити базу данних

Assign events : Назначити події

Assign ID : Назначити ID(ідентифікаційнй номер)

Assign Macro : Назначити макрос

Assign Names : Назначити імена

Assign Styles : Назначити стилі

Assignment : Назначення, присвоення

at : при, в

at bottom : в основі, унизу

At Character : При символі

At Least : принаймні

At the beginning : Впочатку

At the end : Вкінці

at the left : Зліва

at the right : Зправа

at top : Зверху

ATAN :

ATAN2 :

ATANH :

Attach : Підключати

Attach data : Підключити дані

Attach file : Підключити файл

Attach File : Підключити Файл

Attachment : Підключення

Attachments : Підключення

Attributes : Атрибути, ознаки

Attributes/Lines : Ознаки/лінії

Audio file : Аудіо-файл

Aug : Авг(август)

August : Август

Australia : Австралія

Austria : Австрія

Austrian Schilling : Австрійський Шиллінг

Authentify as administrator : Авторизовано як адміністратора

Author : Автор

Author(s) : Автор(и)

Auto : Авто

Auto line length : Автоматична довжина рядку

Auto reload every : Авто перезавантаження кожний

AutoAbstract to Presentation : Авторезюме до представлення(презентації)

AutoAlign : Автоматичне вирівнювання

AutoArrange : Автоматичне розміщення

AutoBrowse : Автоматичний перегляд

AutoCalculate : Автоматичний підрахунок

AutoCalculation On/Off : Автоматичний підрахунок ввімкнено/вимкнуто

AutoCapitalize entries : Автокапіталізувати записи(каталоги)

AutoContour : Автоконтур

AutoCorrect : Автокоректування, автовиправлення

AutoCorrect Configuration : Автокоректування конфігурації

AutoCorrect/AutoFormat : Автокоректування/Автоформат

AutoFill : Автозаповнення

AutoFilter : Автофільтрування

AutoFilter not possible : Автофільтрування неможливе

AutoFit : Автопоправка

AutoFit frame height : Автопоправка висоти рамки

AutoFit frame width : Автопоправка ширини рамки

AutoFit height : Автопоправка висоти

AutoFit width : Автопоправка ширини

AutoFormat : Автоформат

AutoFormat Chart : Автоформатування діаграми

AutoFormat Configuration : Автоформатування конфігурації

AutoFormat Table : Автоформатування таблиці

AutoHeight : Автовисота

AutoHorizontal : Автогоризонтальність

AutoInclude : Автовключення

AutoIncrement : Автоінкремент

AutoInput : Автовивід

AutoInput On/Off : Автовивід ввімкнено/вимкнуто

AutoLoad : Автозавантаження

AutoMail : Автопочта

Automatic : Автоматичний

Automatic (random) : Автоматичний (випадковий)

Automatic bold : Автоматичний жирний

Automatic underline : Автоматичний підкреслений

Automatic control focus : Автоматичнее фокусування елементу керування

Automatic hyphenation : Автоматичний перенос

Automatic Row Break : Автоматичний розрив рядку

Automatic Sort : Автоматичне сортування

Automatic word completion : Автоматичне завершення слова

Automatically : Автоматично

Automatically saved version : Автоматично збережена версія

AutoNumbering : Автоматичне нумерування

AutoOutline : Автосхема

AutoPilot : Автопілот, автокерування

AutoPilot Agenda : Автокерування порядком денним

AutoPilot Fax : Автокерування факсом

AutoPilot Forms : Автокерування формою

AutoPilot Group Element : Автокерування елементом группи

AutoPilot Internet Setup : Автокерування втановленням інтернету

AutoPilot Letter : Автокерування листом(буквою)

AutoPilot Memo : Автокерування мемо

AutoPilot Menu : Автокерування меню

AutoPilot Presentation : Автокерування презентаціею

AutoPilot Query : Автокерування запросом

AutoPilot Report : Автокерування звітом

AutoPilot Table : Автокерування таблицею

AutoPilot Table Element : Автокерування елементом таблиці

AutoPilot Web Page : Автокерування веб-сторінкою

AutoPilot: Agenda :

AutoPilot: Fax :

AutoPilot: Functions :

AutoPilot: Letter :

AutoPilot: Memo :

AutoPilot: Presentation :

AutoPilots : Автопілоти, Автокерування

AutoPilots on/off : Автокерування, автопілоти ввімкнено/вимкнуто

AutoRefresh : Автооновлення

AutoReload : Автоперезавантаження

AutoSave : Автозбереження

AutoSave every : Автозбереження кожні

AutoShape Adjustment : Регулювання автофігури

AutoSize Text : Авторозмір текст

AutoSpellcheck : Автоперевірка побуквенного написання

AutoSpellcheck on/off : Автоперевірка побуквенного написання ввімкнена/вимкнута

AutoStart : Автопочаток

AutoSwitch : Автоперемикач

AutoText : Автотекст

AutoText — Group :

AutoText — Section :

AutoText directory : Справочник, набір слів автотексту

AutoTransition : Автоперехід

AutoType recognition : Розпізнання автотипу

AutoUpdate : Автообновлення

AutoUpdate Display : Показ автообновлення

AutoUpdate Traces : Простежування автообновления

AutoValue : Автозначення

AutoVertical : Автоматичне вертикальне положення

AutoWidth : Автоширина

Available Databases : Доступні бази даних

Available disk space : Доступний дисковий простір

AVEDEV :

Average : Середній, средньостатистичний

average value line : середне значення лінія

AVERAGEA : СЕРЕДНЕА

Axes : вісь

AxesTitle On/Off : Осьовий заголовок ввімкнено/вимкнуто

Axial : осьовий

Axial light red/white : Осьове світло червоне/біле

Axis : вісь

Axis at : вісь при

Axis labels on/off : осьві лейбли(мітки) ввімкнено/вимкнуто

Axis marks : осьові позначки

Axis rotation : осьове обертання

Axis titles : Осьовий заголовок

Axis titles on/off : Осьові заголовоки ввімкнено/вимкнуто

Azerbaijani : Азербайджанський

Azerbaijani (Cyrillic) : Азербайджанська(кирилиця)

Azerbaijani (Latin) : Азербайджанська(латиниця)

Azeri :