?Alfresco-big.png

Alfresco

Alfresco - це відкрита альтернатива для корпоративних систем управління та документообігу. Alfresco працює під управлінням Java-серверів аплікацій Tomcat, чи JBoss, а значит - на любій платформі, що підтримується ними. Основна функція Alfresco - обслуговування життевого циклу документів всередені организації - зберігання, упорядкування, управління, пошук в них, автоматизація переміщення документів на основі правил. Із цікавих особливостей варто відмітити можливість работи з документами як через веб-інтерфейс, так і через звичайну мережу, ресурси в яких Alfresco формує самостійно, без використання стороннього ПЗ. Також подтримується доступ до сховищ по протоколам JSR-168, JSR-127, FTP, WebDAV.

Вступ