Вступ

Simple Network Management Protocol (SNMP) - протокол прикладного рівня, який забезпечує обмін службовою інформацйією між мережевими пристроями. SNMP дозволяє адміністратору керувати мережею, може допомогти у виявлені та усуненні несправностей, чи плануванні розвитку мережі.

На даний момент існує три версії протоколу SNMP (SNMPv1, SNMPv2 та SNMPv3), від версії до версії збільшувалась стандартизованість та функціональність протоколу.

Основні компоненти SNMP

Мережа керована SNMP складається з трьох ключових компонентів: керований пристрій, агент, система управління мережею (network-management system - NMS).

Керованим пристроєм може бути будь-який мережевий пристрій, який має SNMP-агент, та під'єднаний до керованої мережі. Керований пристрій збирає та зберігає всю інформацію необхідну для керування та моніторингу і обмінюється нею з NMS задопомогою SNMP. Керованими пристроями можуть бути: маршрутизатори, сервери доступу, комутатори, комп'ютери, концентратори, принтери та інші пристрої.

Агент - це програмний модуль, який виконується на керованому пристрої. Агент тримає всю необхідну для управління інформацію та перетворює її у SNMP формат.

NMS - це станція на якій виконуються процеси які здійснюють моніторинг та управління мережевими пристроями. Часто для цього необхідні великі обчислювальні ресурси і значна кількість оперативної пам'яті. В мережі повинна бути одна або кілька NMS.

На малюнку нижче показано взаємозв'язок цих трьох компонентів:

Основні команди SNMP

Збір даних та керування мережевими пристроями здійснюється задопомогою чотирьох SNMP-команд: read, write, trap, траверсні операції.

Команда read використовується для отримання даних з пристрою. NMS може отримати значення змінних які підтримує пристрій.

Команда write використовується для керування пристроєм. NMS може записати значення до змінних які підтримує пристрій.

Команда trap використовується пристроєм для асинхронного повідомлення NMS про події. Таке повідомлення посилається мережевим пристроєм до NMS при певних подіях.

Траверсні операції використовуються для виявлення змінних які підтримує мережевий пристрій та послідовному зчитуванні даних, наприклад, таблиці маршрутизації.

SNMP Management Information Base

Далі буде...