RPC (26 вересня 1985)

НАЗВА

rpc - база даних номерів програм rpc

СИНТАКСИС

/etc/rpc

ОПИС

Файл rpc містить назви rpc-програм, які можна використовувати замість їх номерів. В кожному рядку міститься наступна інформація: назва сервера rpc-програми

номер rpc-програми

псевдоніми

Елементи можуть відділятися один від одного будь-якою кількістю пропусків і символів табуляції. Символ "#" означає початок коментарю; всі символи, що знаходяться праворуч від нього в рядку, іґноруються.

Нижче приведено приклад файлу /etc/rpc з комплекту текстів джерел Sun RPC:

#
# rpc 88/08/01 4.0 RPCSRC; from 1.12  88/02/07 SMI
#
portmapper   100000 portmap sunrpc
rstatd   100001 rstat rstat_svc rup perfmeter
rusersd   100002 rusers
nfs   100003 nfsprog
ypserv   100004 ypprog
mountd   100005 mount showmount
ypbind   100007
walld    100008 rwall shutdown
yppasswdd    100009 yppasswd
etherstatd   100010 etherstat
rquotad   100011 rquotaprog quota rquota
sprayd   100012 spray
3270_mapper   100013
rje_mapper   100014
selection_svc    100015 selnsvc
database_svc    100016
rexd    100017 rex
alis    100018
sched    100019
llockmgr    100020
nlockmgr    100021
x25.inr   100022
statmon   100023
status   100024
bootparam    100026
ypupdated    100028 ypupdate
keyserv   100029 keyserver
tfsd    100037 
nsed    100038
nsemntd   100039

ФАЙЛИ

/etc/rpc

ДИВ. ТАКОЖ

mangetrpcent(3N)