Назва

xset - знаряддя для налагодження вподобань X

Використання

xset [-display дисплей] [-b] [b on/off] [b [гучність [тон [тривалість]]] [[-]bc] [-c] [c on/off] [c [''гучність''|-]bc][-c][con/off][c[гучність]] [[+-]dpms]
[dpms standby [ suspend [ off]]] [dpms force standby/suspend/off] [[-+]fp[-+=] ''шлях''[,шлях[,...|-+]fp[-+=]шлях[шлях[...]]] [fp default] [fp rehash] [[-]led [''ціле число''|-]led[цілечисло]] [led on/off] [m[ouse] [accel_mult[/accel_div] [threshold]]] [m[ouse] default] [p pixel color] [[-]r [keycode|-]r_[keycode]] [r on/off] [r rate delay [rate]] [s [length [period]]] [s blank/noblank] [s expose/noexpose] [s on/off] [s default] [s activate] [s reset] [q]

Опис

Ця програма використовується для встановлення різноманітних користувацьких вподобань щодо відображення X.

Опції

-display дисплей : Ця опція вказує який сервер використовувати; дивіться ?X(7).

b : Опція b контролює гучність дзвоника, тон і тривалість. Ця опція візьме до трьох числових параметрів, попередню риску (-) або 'on/off' прапорець. Якщо не надано жодних параметрів або використано опцію 'on', вживатимуться стандартні опції системи. Якщо надано риску або 'off', дзвоник буде вимкнено. Якщо тільки один числовий параметр надано, гучність дзвоника буде буде встановлено до цього значення, як процент від максимальної гучності. Так само, якщо надано другий числовий параметр, він вказуватиме тон дзвоника у герцах (фіз. одиниця чистоти), тоді як третій числовий параметр вказуватиме тривалість дзвоника у мілісекундах. Зауважте, що не все обладнання може змінювати властивості дзвоника. X сервер встановить характеристику дзвоника настільки близько до вказаної користувачем, наскільки це можливо.

bc : Опція bc контролює стан сумісності з вадами (bug compatibility) сервера, якщо це можливо; риска (-) спереду вимикає цей стан, у протилежному випадку, стан буде ввімкнуто. Різноманітні до-R4 клієнти передають недозволені значення деяким протокольним запитам і до-R4 сервери неправильно генерували помилки у цих випадках. Такі клієнти у поєднанні з R4 серверами аварійно завершували роботу або працювали з помилками. Стан сумісності з вадами відверто вводить певні дефекти у X сервер, тож багато з цих клієнтів можуть усе ще працювати. Цей стан краще використовувати обережно; розробка нових аплікацій повинна проводитись з вимкнутим bug compatibility. Сервер повинен підтримувати розширення протоколу MIT-SUNDRY-NONSTANDARD для того щоб ця опція працювала.

c : Опція c контролює притиск клавіш. Вона може взяти як аргумент ціле число, попередню риску (-) або 'on/off' прапорець. Якщо жодних параметрів не надано або вжито прапорець 'on', використовуватимуться стандартні системні значення. Якщо вжито риску (-) або прапорець 'off', натиск клавіші буде блоковано. Якщо надано значення від 0 до 100, воно використовуватиметься для вказівки гучності у процентному співвідношенні до максимальної. X-сервер встановить гучність до найближчого значення підтримуваного обладнанням.

-dpms : Опція -dpms вимикає можливості збереження енергії DPMS (Energy Star).

+dpms : Опція +dpms вмикає можливості збереження енергії DPMS (Energy Star).

dpms прапорці : Опція dpms дозволяє встановити параметри збереження енергії DPMS (Energy Star). Вона візьме до трьох числових значень або прапорець force' за яким слідує стан DPMS. Прапорецьforce' заставляє сервер негайно перемкнутися до вказаного стану DPMS. Стан DPMS може бути одним з наступних: standby',suspend' або off'. Коли надано лише числові значення, вони вказуватимуть період (у секундах) бездіяльності до того як три стани буде ввімкнено. Перше значення буде для стануstandby', друге - для suspend' і третє - дляoff'. Вказівка цих значень автоматично включає можливості DPMS. Нульове значення внеможливлює відповідний стан.

fp= шлях... : fp= встановлює шлях до шрифтів що відповідатиме пунктам зі списку аргументу шлях. Список буде інтерпретовано сервером а не клієнтом. Типово, це назви каталогів або назви шрифтових серверів, але їхня інтерпретація є залежною від серверу.

fp default : Аргумент default спричинить до перезаладування до серверних стандартних значень.

fp rehash : Аргумент rehash перезаладовує шлях до шрифтів до поточного значення, заставляючи сервер перечитати базу даних шрифтів що знаходяться на поточному шляху. Це, в одновному, використовується після додання нових шрифтів до каталогу шрифтів (після запуску mkfontdir) для відтворення бази даних шрифтів.

-fp або fp- : Опції -fp або fp- видаляють окремі елементи з поточного шляху до шрифтів. За ними повинен слідувати, розділений комами, список шляхів що більше не розглядатимуться як дійсні.

+fp або fp+ : Опції +fp або fp+ додають нові елементи до поточного шляху до шрифтів. За ними повинен слідувати, розділений комами, список додаткових шляхів.

led : Опція led керує світлодіодними індикаторами клавіатури. Вона дозволяє включати і вимикати один або декілька індикаторів. Ця опція візьме як аргумент необов'язкове десяткове число, риску спереду (-) або 'on/off' прапорці. Якщо жодного параметра або прапорець 'on' надано, всі індикатори буде ввімкнено. Якщо добавити риску (-) спереду або прапорець 'off', всі індикатори буде вимкнено. Якщо надано числове значення між 1 і 32, відповідний індикатор буде ввімкнено або вимкнуто, в залежності від наявності попередньої риски. Індикатор що найчастіше контролюється, це Caps Lock'.xset led 3' ввімкне індикатор #3, тоді як `xset -led 3', навпаки - вимкне. Різноманітні числові значення індикаторів у значній мірі залежатимуть від обладнання що використовується.

m : Опція m керує властивостями мишки. Цими властивостями можуть бути прискорення (acceleration) і межі/границі (threshold). Прискорення може бути вказаним як ціле число або простий дріб. Мишка або будь-який вказівниковий пристрій, під'єднаний до машини, проходитиме із вказаним прискоренням (acceleration) ділянку більшу ніж вказану межею (threshold). Таким чином мишка може використовуватись для акуратного наведення у випадку повільного пересування, одночасно пролітати через весь екран одним порухом руки. Один або обидва параметрів m можуть бути пропущеними, але якщо надано лише один, він розглядатиметься як прискорення (acceleration). Якщо не вжито жодного або застосовано прапорець 'default', буде встановлено стандартні системні налаштування.

p : Опція p керує кольором пікселей. Параметрами можуть бути як десяткове число з мапи кольорів, так і (словесний) вказівник кольору. Колір тла екрану можна змінити на деяких серверах якщо поміняти значення BlackPixel і WhitePixel. Хоча вони, як правило, вказані як 0 і 1, відповідно, ці значення не є обов'язковими. Також сервер може вирішити виділити ці кольори приватно, в такому випадку їхня зміна видасть помилку. Пункт з мапи кольорів не повинен бути кольором тільки для читання, це також викличе помилку.

r : Опція r керує автоматичним повторенням. Виклик xset з "-r" або "r off" заборонить автоматичне повторення, тоді як "r" або "r on", навпаки - ввімкне його. Десяткове число між 0 і 250 що стоятиме за "-r" або "r" вимкне а ввімкне повторення для відповідної клавіші клавіатури, але тільки за умови що це матиме зміст для клавіші що відповідає вказаному коду. Коди клавіш менші за 8, як правило, не є дійсними для цієї команди. Наприклад, `xset -r 10' вимкне автоматичне повторення для 1-ї клавіші на верхньому рядку клавіатури типу IBM PC.

Якщо сервер підтримує розширення XFree86-Misc або XKB, тоді може додатково вживатися параметр частоти 'rate', за яким може слідувати нуль, два або три числових значення. Перше вказуватиме затримку до того як започаткується автоматичне повторення, друге вказуватиме частоту повторення. У випадку XKB, затримка розглядатиметься як число мілісекунд до започаткування автоматичного повторення, тоді як частота буде вказана як число повторень на секунду. Якщо ні частота ні затримка не вказані, їхні значення будуть перезаладовані до стандартних.

s : Опція s дозволяє встановити параметри заощаджувача екрану (screen saver). Вона візьме до двох числових аргументів, прапорець 'blank/noblank', прапорець 'expose/noexpose', прапорець 'on/off', прапорець 'activate/reset' або прапорець 'default'. Якщо не використано жодних параметрів або вжито 'default', система встановить характеристики заощаджувача до стандартних. Прапорці 'on/off' просто включають і вимикають функції заощаджувача екрану. Прапорець 'activate' активує заощаджувач, навіть якщо його було попередньо вимкнено. Прапорець 'reset' деактивує заощаджувач якщо він увімкнений. Прапорець 'blank' встановлює гасіння екрану (якщо апаратна частина підтримує це), замість відображення тла, тоді як 'noblank', навпаки, встановить відображення тла замість гасіння. Прапорець 'expose' дозволить вплив на вікно (сервер зможе вільно звільняти зміст вікна), тоді як 'noexpose', вимкне заощаджувач екрану, хіба сервер може відновлювати зміст без безпосереднього впливу на вікно. Числові параметри відрізку і періоду часу вказуватимуть скільки часу пройде до того як заощаджувач активується і період після якого необхідно поміняти малюнок тла щоб запобігти випалювання екрану. Ці аргументи подано у секундах. Якщо вжито лише один числовий аргумент, він розглядатиметься як відрізок часу до активації.

q : Опція q видає інформацію про поточні налаштування.

Всі налаштування буде перезаладовано до стандартних після того як ви вийдете з системи.

Майте на увазі що не всіх втіленнях X усі опції працюватимуть.

Дивіться також

?X(7), ?Xserver(1), ?xmodmap(1), ?xrdb(1), ?xsetroot(1)

Автори

Bob Scheifler, MIT Laboratory for Computer Science David Krikorian, MIT Project Athena (X11 version). Підтримка XFree86-Misc надана David Dawes і Joe Moss. Сторінку посібника оновлено Mike A. Harris mharris@redhat.com


Переклав українською Віталій Цибуляк vi@uatech.atspace.com