НАЗВА

tar - GNU версія утиліти архівації tar

ЗВІД

tar [ - ] A --catenate --concatenate | c --create | d --diff --compare | r --append | t --list | u --update | x -extract --get [ --atime-preserve ] [ -b, --block-size N ] [ -B, --read-full-blocks ] [ -C, --directory ТЕКА ] [ --checkpoint ] [ -f, --file [НАЗВАХОСТА:]F ] [ --force-local ] [ -F, --info-script F --new-volume-script F ] [ -G, --incremental ] [ -g, --listed-incremental F ] [ -h, --dereference ] [ -i, --ignore-zeros ] [ -j, -I, --bzip ] [ --ignore-failed-read ] [ -k, --keep-old-files ] [ -K, --starting-file F ] [ -l, --one-file-system ] [ -L, --tape-length N ] [ -m, --modification-time ] [ -M, --multi-volume ] [ -N, --after-date ДАТА, --newer ДАТА ] [ -o, --old-archive, --portability ] [ -O, --to-stdout ] [ -p, --same-permissions, --preserve-permissions ] [ -P, --absolute-paths ] [ --preserve ] [ -R, --record-number ] [ --remove-files ] [ -s, --same-order, --preserve-order ] [ --same-owner ] [ -S, --sparse ] [ -T, --files-from F ] [ --null ] [ --totals ] [ -v, --verbose ] [ -V, --label НАЗВА ] [ --version ] [ -w, --interactive, --confirmation ] [ -W, --verify ] [ --exclude ФАЙЛ ] [ -X, --exclude-from ФАЙЛ ] [ -Z, --compress, --uncompress ] [ -z, --gzip, --ungzip ] [ --use-compress-program ПРОГРАМА ] [ --block-compress ] [ -[0-7][lmh] ]

назвафайлу1 [ назвафайлу2, ... назвафайлуN ]
тека1 [ тека2, ...текаN_ ]

ОПИС

Ця сторінка допомоги описує GNU версію tar, програми архівації, призначеної зберігати та добувати файли з файлу архіву, відомого як tarfile. tarfile можна створити на стрічковому пристрої, проте, також прийнято записувати tarfile до звичайного файлу. Перший арґумент tar повинен бути одним з: Acdrtux , за ним можуть бути необов'язкові арґументи. Останніми арґументами tar є назви файлів чи тек, що треба архівувати. Задання назви теки завжди включає до архіву всі підтеки нижче заданої.

ВКАЗАННЯ ДІЇ

Одна з наступних опцій є обов'язковою:

-A, --catenate, --concatenate : додати tar файли до архіву

-c, --create : створити новий архів

-d, --diff, --compare : знайти відмінності між архівом та файловою системою

--delete : вилучити з архіву (не для магнітних стрічок!)

-r, --append : додати файли в кінець архіву

-t, --list : вивести вміст архіву

-u, --update : лише додати файли новіші ніж копія у архіві

-x, --extract, --get : добути файли з архіву

ІНШІ КЛЮЧІ

--atime-preserve : не змінювати час доступу файлів, що архівуються

-b, --block-size N : розмір блоку Nx512 байтів (замовчально N=20)

-B, --read-full-blocks : reblock as we read (for reading 4.2BSD pipes)

-C, --directory ТЕКА : перейти до ТЕКИ

--checkpoint : друкувати назви тек при читанні архіву

-f, --file [НАЗВАХОСТУ:]F : використовувати файл архіву або пристрій F (замовчально "-", що означає stdin/stdout)

--force-local : файл архіву локальний навіть коли назва містить двокрапку

-F, --info-script F --new-volume-script F : виконати скрипт наприкінці кожної стрічки (неявно включає -M)

-G, --incremental : створити/вивести/добути поступовий резерв (incremental backup) у старому форматі GNU

-g, --listed-incremental F : створити/вивести/добути поступовий резерв (incremental backup) у новому форматі GNU

-h, --dereference : не архівувати символьні посилання; архівувати файли на які вони вказують

-i, --ignore-zeros : ігнорувати блоки нулів в архіві (звичайно означає кінець файлу - EOF)

-j, -I, --bzip : фільтрувати архів через bzip2. Увага: -I неактуальний і може отримати інше призначення у близькому майбутті.

--ignore-failed-read : не виходити з ненульовим станом завершення при нечитаємих файлах

-k, --keep-old-files : берегти існуючі файли; не перезаписувати їх з архіву

-K, --starting-file F : почати з файлу F в архіві

-l, --one-file-system : лишатись на локальній файловій системі при створенні архіву

-L, --tape-length N : міняти стрічки після запису N*1024 байтів

-m, --modification-time : Не добувати час зміни файлу

-M, --multi-volume : створити/вивести/добути багатотомний архів

-N, --after-date ДАТА, --newer ДАТА : Записувати лише файли новіші за ДАТУ

-o, --old-archive, --portability : записати архів у (старому) форматі V7, а не у форматі ANSI

-O, --to-stdout : добувати файли у звичайний вивід

-p, --same-permissions, --preserve-permissions : добувати всю інформацію про дозволи

-P, --absolute-paths : не прибирати початковий '/' з назв файлів

--preserve : те саме, що -p -s

-R, --record-number : показувати номер запису в архіві з кожним повідомленням

--remove-files : вилучити файли після додання у архів

-s, --same-order, --preserve-order : перелік назв для добування сортований відповідно архіву

--same-owner : створювати добуті файли з тим же власником

-S, --sparse : ефективно обробляти розріджені файли

-T, --files-from=F : отримати назви файлів для добування чи створення з файлу F

--null : заставляє -T читати назви з нульовим закінченням, виключає опцію -C

--totals : вивести загальну кількість байтів записаних при --create

-v, --verbose : докладний список оброблених файлів

-V, --label НАЗВА : створити архів з назвою тому НАЗВА

--version : вивести номер версії програми tar

-w, --interactive, --confirmation : питати підтвердження для кожної дії

-W, --verify : спробувати перевірити архів після його запису

--exclude ФАЙЛ(И) : виключити ФАЙЛ(И)

-X, --exclude-from ФАЙЛ : виключити файли перелічені в ФАЙЛІ

-Z, --compress, --uncompress : фільтрувати архів через compress

-z, --gzip, --ungzip : фільтрувати архів через gzip

--use-compress-program ПРОГРАМА : фільтрувати архів через ПРОГРАМУ (яка повинна розуміти опцію -d)

--block-compress : запобігає виводу програм стиснення для стрічок

-[0-7][lmh] : вказує дисковод і щільність

НЕДОЛІКИ

Розробники від GNU, загалом, недолюблюють сторінки man і натомість пишуть документацію info. Підтримувач пакету tar так само. Ця сторінка не є ні повною, ні поточною, і була включена у пакет tar в Debian Linux головним чином для того, щоб зменшити кількість повідомлень про відсутність сторінки man для tar серед доповідей про вади.

Якщо вам справді необхідно зрозуміти tar, тоді вам слід скористатися з відповідної сторінки info, або використайте info-стан у ?emacs(1).