Узято з http://docs.gentoo.org.ua/Speedup_boot

Передмова

Одна з переваг Gentoo Linux - можливість налаштувати та оптимізувати майже всю систему, також і завантаження. Цей напрям оптимізації не має меж. При Бажанні, завантаження можна довести й до декількох секунд. Тут ми розглянемо декілька найбільш простих та безпечних прикладів пришвидшення завантаження.

Паралельний запуск

Дозволяємо паралельный запуск сервісів

File: /etc/conf.d/rc

...
RC_PARALLEL_STARTUP="YES"
...

Якщо у вас немає такої змінної, поновіть пакет baselayout

emerge -u baselayout 

Зауваження:

Якщо це налаштування створить проблеми під час завантаження (деякі сервіси можуть намагатися завантажитись не тоді, коли потрібно), то верніть значення NO

Поновлення залежностей та змінних оточення

Кожен раз при завантаженні Gentoo оновлюються залежності модулів та змінних оточення, зрозуміло, лише тоді, коли ви дійсно внесли зміни у вашу систему. Для цього зробимо наступні зміни.

Змінюємо:

File: /etc/init.d/modules

...
ebegin "Calculating module dependencies"
  /sbin/modules-update &>/dev/null
  eend $? "Failed to calculate dependencies"
...

На:

File: /etc/init.d/modules

...
if [ /etc/modules.d -nt /etc/modules.conf ]
  then
    ebegin "Calculating module dependencies"
    /sbin/modules-update &>/dev/null
    eend $? "Failed to calculate dependencies"
  else
    einfo "Module dependencies are up-to-date"
fi
...

Змінюємо:

File: /etc/init.d/bootmisc

...
if [ -x /sbin/env-update.sh ]
  then
    ebegin "Updating environment"
    /sbin/env-update.sh >/dev/null
    eend 0
fi
...

На:

File: /etc/init.d/bootmisc

...
if [ -x /sbin/env-update.sh ]
 then
  if [ /etc/env.d -nt /etc/profile.env ]
   then
    ebegin "Updating environment"
    /sbin/env-update.sh >/dev/null
    eend 0
   else
    einfo "Environment up-to-date"
  fi
fi
...

Зауваження:

після поновлення baselayout всі зміни зроблені вами будуть повернені на початкові

Монтування локальних файлових систем

Можна підправити сервіс localmount, щоб він монтував локальні файлові системи не по одній, а всі разом.

Змінюємо:

File: /etc/init.d/localmount

...
mount -at ... >/dev/null
...

На:

File: /etc/init.d/localmount

...
mount -aFt ... >/dev/null
...