Додаткові риси

Ви вже знаєте достатньо, щоб написати хорошу програму, використовуючи curses. Але існує декілька додаткових функцій, корисних в окремих випадках. Давайте розглянемо їх.

curs_set()

Ця функція може зробити курсор невидимим. Її параметрами можуть бути

0 - робить курсор невидимим
1 - робить курсор звичайним
2 - виділяє курсор 

Тимчасовий вихід з режиму Curses

Іноді, у вас може винукнути необхідність тимчасово повернутися до звичного (зі звичайним режимом буферування) стану. В такому разі, вам спочатку потрібно буде зберегти режим tty (терміналу) за допомогою функції def_prog_mode(), після чого викликати endwin(), щоб завершити режим cusrses. Це поверне вас до початкового режиму терміналу. Щоб повернутися назад до curses, викличте reset_prog_mode(). Ця функція відновить термінал до режиму, збереженому функцією def_prog_mode(). Після цього, виконайте refresh(), і ви назад у режимі curses. Ось приклад із послідовністю функцій, які слід виконати.

Приклад 12. Тимчасовий вихід із режиму curses

#include <ncurses.h>

int main()
{
  initscr();          /* Розпочинає режим curses */
  printw("Hello World !!!\n"); /* Записує Hello World */
  refresh();          /* Виводить текст на дійсний екран */
  def_prog_mode();       /* Зберігає режими tty */
  endwin();           /* Тимчасово завершує режим curses */
  system("/bin/sh");      /* Ваші дії в звичному режимі */
  reset_prog_mode();      /* Повертається до попереднього режиму 
                  * tty, збереженому def_prog_mode() */
  refresh();          /* refresh(), щоб відновити вміст 
                  * екрану */
  printw("Another String\n");  /* Назад до curses, застосовуючи */
  refresh();          /* всі можливості curses */
  endwin();           /* Завершення режиму curses */

  return 0;
}

Змінні ACS_

Якщо ви коли-небудь програмували в DOS, то напевне пам'ятаєте ті кебетні символи розширеного набору символів. Вони друковні тільки на певних терміналах. Така функція ncurses, як box() застосовує саме такі символи. Їхні позначення починаються з ACS, що означає "альтернативний набір символів" (англ. alternative character set). Можливо, ви вже помітили використання деяких з них у програмах вище. Наступний приклад виводить список усіх цих символів.

Приклад 13. Змінні ASC_

#include <ncurses.h>

int main()
{
  initscr();

  printw("Upper left corner      "); addch(ACS_ULCORNER); printw("\n");
  printw("Lower left corner      "); addch(ACS_LLCORNER); printw("\n");
  printw("Lower right corner     "); addch(ACS_LRCORNER); printw("\n");
  printw("Tee pointing right     "); addch(ACS_LTEE); printw("\n");
  printw("Tee pointing left      "); addch(ACS_RTEE); printw("\n");
  printw("Tee pointing up       "); addch(ACS_BTEE); printw("\n");
  printw("Tee pointing down      "); addch(ACS_TTEE); printw("\n");
  printw("Horizontal line       "); addch(ACS_HLINE); printw("\n");
  printw("Vertical line        "); addch(ACS_VLINE); printw("\n");
  printw("Large Plus or cross over  "); addch(ACS_PLUS); printw("\n");
  printw("Scan Line 1         "); addch(ACS_S1); printw("\n");
  printw("Scan Line 3         "); addch(ACS_S3); printw("\n");
  printw("Scan Line 7         "); addch(ACS_S7); printw("\n");
  printw("Scan Line 9         "); addch(ACS_S9); printw("\n");
  printw("Diamond           "); addch(ACS_DIAMOND); printw("\n");
  printw("Checker board (stipple)   "); addch(ACS_CKBOARD); printw("\n");
  printw("Degree Symbol        "); addch(ACS_DEGREE); printw("\n");
  printw("Plus/Minus Symbol      "); addch(ACS_PLMINUS); printw("\n");
  printw("Bullet           "); addch(ACS_BULLET); printw("\n");
  printw("Arrow Pointing Left     "); addch(ACS_LARROW); printw("\n");
  printw("Arrow Pointing Right    "); addch(ACS_RARROW); printw("\n");
  printw("Arrow Pointing Down     "); addch(ACS_DARROW); printw("\n");
  printw("Arrow Pointing Up      "); addch(ACS_UARROW); printw("\n");
  printw("Board of squares      "); addch(ACS_BOARD); printw("\n");
  printw("Lantern Symbol       "); addch(ACS_LANTERN); printw("\n");
  printw("Solid Square Block     "); addch(ACS_BLOCK); printw("\n");
  printw("Less/Equal sign       "); addch(ACS_LEQUAL); printw("\n");
  printw("Greater/Equal sign     "); addch(ACS_GEQUAL); printw("\n");
  printw("Pi             "); addch(ACS_PI); printw("\n");
  printw("Not equal          "); addch(ACS_NEQUAL); printw("\n");
  printw("UK pound sign        "); addch(ACS_STERLING); printw("\n");

  refresh();
  getch();
  endwin();

  return 0;
}