Взаємодія з мишкою

Щойно ви дізналися, як одержати натиснену клавішу, давайте зробимо те саме із мишкою. Як правило, кожний користувацький інтерфейс надає можливість взаємодії з обома, клавіатурою та мишкою.

Основи

До того, як ви приступите до чого-небудь, події, які ви хочете отримати, необхідно увімкнути за допомогою mousemask().

mousemask( mmask_t нова-маска,  /* The events you want to listen to */
      mmask_t *стара-маска)  /* The old events mask        */

Перший параметр вищенаведеної функції являється бітовою маскою подій, які ви очікуєте. Типово, всі події вимкнено. Бітова маска ALL_MOUSE_EVENTS дозволить отримати всі події, пов'язані із мишкою.

Наступне, це таблиця всіх бітових масок подій:

Назва Опис
BUTTON1_PRESSED натиск кнопки 1
BUTTON1_RELEASED звільнення кнопки 1
BUTTON1_CLICKED натиск із звільненням кнопки 1
BUTTON1_DOUBLE_CLICKED подвійний натиск із звільненням кнопки 1
BUTTON1_TRIPLE_CLICKED потрійний натиск із звільненням кнопки 1
BUTTON2_PRESSED натиск кнопки 2
BUTTON2_RELEASED звільнення кнопки 2
BUTTON2_CLICKED натиск із звільненням кнопки 2
BUTTON2_DOUBLE_CLICKED подвійний натиск із звільненням кнопки 2
BUTTON2_TRIPLE_CLICKED потрійний натиск із звільненням кнопки 2
BUTTON3_PRESSED натиск кнопки 3
BUTTON3_RELEASED звільнення кнопки 3
BUTTON3_CLICKED натиск із звільненням кнопки 3
BUTTON3_DOUBLE_CLICKED подвійний натиск із звільненням кнопки 3
BUTTON3_TRIPLE_CLICKED потрійний натиск із звільненням кнопки 3
BUTTON4_PRESSED натиск кнопки 4
BUTTON4_RELEASED звільнення кнопки 4
BUTTON4_CLICKED натиск із звільненням кнопки 4
BUTTON4_DOUBLE_CLICKED подвійний натиск із звільненням кнопки 4
BUTTON4_TRIPLE_CLICKED потрійний натиск із звільненням кнопки 4
BUTTON_SHIFT притиснуто shift під час зміни стану кнопки
BUTTON_CTRL притиснуто control під час зміни стану кнопки
BUTTON_ALT притиснуто alt під час зміни стану кнопки
ALL_MOUSE_EVENTS повідомляти про всі зміни стану кнопок
REPORT_MOUSE_POSITION повідомляти про пересування мишки

Уловлювання подій

Після того як дозволено клас дій мишки, функції класу getch() повертатимуть KEY_MOUSE кожного разу, як станеться якась подія, пов'язана з мишкою. Цю подію можна вловити за допомогою getmouse().

Код виглядатиме приблизно як наступне:

MEVENT event;

ch = getch();
if(ch == KEY_MOUSE)
  if(getmouse(&event) == OK)
    .  /* Певна реакція на подію */
    .
    .

getmouse() повертає подію як, наданий функції, покажчик. Це структура, яка містить

typedef struct
{
  short id;     /* ID, щоб розрізнити різні мишки */
  int x, y, z;   /* координати події */
  mmask_t bstate;  /* біти стану кнопки */
}

Основною змінною, в якій ми зацікавлені, є bstate. Вона вказує стан кнопки мишки.

Після цього, завдяки кодові, як от це слідує, ми можемо дізнатися, що ж сталося.

if (event.bstate & BUTTON1_PRESSED)
  printw("Left Button Pressed");

Складання всіх частин докупи

В основному, саме з цього складається взаємодія з мишкою. Тепер, давайте створемо те саме меню, і додамо взаємодію з мишкою. Для спрощення, обробку клавіш скасовано.

Приклад 11. Доступ до меню за допомогою мишки!

#include <ncurses.h>

#define WIDTH 30
#define HEIGHT 10

int startx = 0;
int starty = 0;

char *choices[] = { "Choice 1",
          "Choice 2",
          "Choice 3",
          "Choice 4",
          "Exit",
         };

int n_choices = sizeof(choices) / sizeof(char *);

void print_menu(WINDOW *menu_win, int highlight);
void report_choice(int mouse_x, int mouse_y, int *p_choice);

int main()
{    
  int c, choice = 0;
  WINDOW *menu_win;
  MEVENT event;

  /* Initialize curses */
  initscr();
  clear();
  noecho();
  cbreak();    //Line buffering disabled. pass on everything

  /* Try to put the window in the middle of screen */
  startx = (80 - WIDTH) / 2;
  starty = (24 - HEIGHT) / 2;

  attron(A_REVERSE);
  mvprintw(23, 1, "Click on Exit to quit (Works best in a virtual console)");
  refresh();
  attroff(A_REVERSE);

  /* Print the menu for the first time */
  menu_win = newwin(HEIGHT, WIDTH, starty, startx);
  print_menu(menu_win, 1);
  /* Get all the mouse events */
  mousemask(ALL_MOUSE_EVENTS, NULL);

  while(1)
  {    
    c = wgetch(menu_win);
    switch(c) {
      case KEY_MOUSE:
        if(getmouse(&event) == OK) {    
        /* When the user clicks left mouse button */
          if(event.bstate & BUTTON1_PRESSED) {    
            report_choice(event.x + 1, event.y + 1, &choice);
            if(choice == -1) //Exit chosen
              goto end;
            mvprintw(22, 1, "Choice made is : %d String Chosen is \"%10s\"", 
                 choice, choices[choice-1]);
            refresh();
          }
        }
        print_menu(menu_win, choice);
        break;
    }
  }
end:
  endwin();
  return 0;
}

void print_menu(WINDOW *menu_win, int highlight)
{
  int x, y, i;

  x = 2;
  y = 2;
  box(menu_win, 0, 0);
  for (i = 0; i < n_choices; ++i) {    
    if(highlight == i + 1) {    
      wattron(menu_win, A_REVERSE);
      mvwprintw(menu_win, y, x, "%s", choices[i]);
      wattroff(menu_win, A_REVERSE);
    } else
      mvwprintw(menu_win, y, x, "%s", choices[i]);
    ++y;
  }
  wrefresh(menu_win);
}

/* Report the choice according to mouse position */
void report_choice(int mouse_x, int mouse_y, int *p_choice)
{    
  int i,j, choice;

  i = startx + 2;
  j = starty + 3;

  for (choice = 0; choice < n_choices; ++choice)
    if(mouse_y == j + choice && mouse_x >= i 
      && mouse_x <= i + strlen(choices[choice])) {    
      if(choice == n_choices - 1)
        *p_choice = -1;
      else
        *p_choice = choice + 1;
      break;
    }
}

Різноманітні функції

Функції mouse_trafo() та wmouse_trafo() можуть застосовуватися для переведення координат мишки на координати, пов'язані з екраном, і навпаки. Дивіться ?curs mouse(3X) щодо подробиць.

Функція mouseinterval() встановлює максимальний час (у тисячних секунди), що може минути між натиском і звільненням кнопки мишки, щоб це вважалося клацанням. Функція повертає як значення попередній інтервал. Стандартним є одна п'ята секунди.