Інтернет - Глобальна (всесвітня) множина незалежних ?комп'ютерних мереж, з'єднаних між собою для обміну інформацією по стандартних відкритих протоколах. Вона використовується для електронного ?зв'язку та обміну ?інформацією.

Історія

У 1961 році ?Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) за завданням міністерства оборони США приступило до проекту по створенню експериментальної мережі передачі пакетів. Ця мережа, названа ?ARPANET, призначалася спочатку для вивчення методів забезпечення надійного зв'язку між комп'ютерами різноманітних типів. Багато методів передачі даних через модеми були розроблені в ARPANET. Тоді ж були розроблені і протоколи передачі даних у мережі - TCP/IP. ?TCP/IP - це множина комунікаційних протоколів, що визначають, як комп'ютери різноманітних типів можуть спілкуватися між собою.

Експеримент із ARPANET був настільки успішний, що багато організацій захотіли ввійти в неї, із метою використання для щоденної передачі даних. І в 1975 році ARPANET перетворилася з експериментальної мережі в робочу мережу. Відповідальність за адміністрування мережі взяло на себе Defence Communication Agency (DCA), у даний час називане Defence Information Systems Agency (DISA). Але розвиток ARPANET на цьому не зупинилися; Протоколи TCP/IP продовжували розвиватися й удосконалюватися.

У 1983 році вийшов перший стандарт для протоколів TCP/IP, що ввійшов у Military Standarts (MIL STD), тобто у військові стандарти, і всі, хто працював у мережі, зобов'язані були перейти до цих нових протоколів. Для полегшення цього переходу DARPA звернулася з пропозицією до керівників фірми Berkeley Software Design - упровадити протоколи TCP/IP у Berkeley(BSD) ?UNIX. З цього і почалася спілка UNIX і TCP/IP.

Через деякий час TCP/IP був адаптований у звичайний, тобто в загальнодоступний стандарт, і термін Internet увійшов у загальний ужиток. У 1983 році з ARPANET виділилася ?MILNET, що стала відноситися до Defence Data Network (DDN) міністерства оборони США. Термін Internet став використовуватися для позначення єдиної мережі: MILNET плюс ARPANET. І хоча в 1991 році ARPANET припинила своє існування, мережа Internet існує, її розміри набагато перевищують початкові, тому що вона об'єднала множину мереж в усьому світі.

Наступна сторінка розвитку Internet відкрилася у 1980-ті роки, коли ще одне американське урядове агентство, National Scientific Foundation (NSF), заснувало шість суперкомп’ютерних центрів. Зрозуміло, що кількість наукових центрів не обмежувалася ними, і тому з’явилася необхідність надати вченим із багаточисельних університетів доступ до цих центрів. Спочатку NSF намагалося використовувати лінії зв’язку та ресурси ARPAnet, але через перепони різного роду ця ідея не реалізувалася. В результаті у NSF було прийняте рішення створити власну мережу. Вона була створена і спочатку поєднувала вищезгадані суперкомп’ютерні центри із швидкостями передачі 56 Кбіт/c. Мережа отримала назву NSFNET Backbone (опорна мережа NSF). В момент, коли NSFNET закінчила своє існування (квітень 1995 р.), її продуктивність складала 44 Мбіт/c. NSF заохочувало доступ до Internet із університетів, таким чином, майже кожен американець з вищою освітою у студентські роки був користувачем цієї мережі.

Протягом 1995 – 1997 рр. пройшло багато змін. Мережа Internet перестала бути виключно американським феноменом, вся її структура в цілому різко комерціалізується і приватизується. Популярні мережі та служби, такі як America OnLine, Prodigy (http://www.prodigy.com), CompuServe (http://www.compuserve.com), вимушені надавати обмежений IP-сервіс своїм користувачам, ISO-протоколи продовжують повільно відмирати.

 • 1956 – заснування DARPA;
 • 1969 – перший вузол ARPAnet у Лос-Анджелесі;
 • 1971 – 15 вузлів, 23 комп’ютери;
 • 1972 – винайдення електронної пошти;
 • 1974 – Винтон Серф та Боб Кан публікують сертифікацію протоколу TCP;
 • 1982 – TCP/IP стає стандартом Міністерства оборони США;
 • 1982 – заснування European UNIX Network (EUNet);
 • 1984 – кількість машин перевищила 1000;
 • 1986 – поява опорної мережі NSFNET;
 • 1987 – кількість машин перевищила 10000;
 • 1989 – кількість машин більше 100000, швидкість опорної мережі 1,544 Мбіт/c;
 • 1990 – ліквідація ARPAnet;
 • 1991 – заснування Commercial Internet eXchange (CIX), об’єднання комерційних поставників Internet-сервісу;
 • 1992 – кількість машин більше 1 млн., швидкість опорної мережі 44,7 Мбіт/c, перші аудіо і відео oрансляції, поява WWW;
 • 1993 – Білий дім, ООН та Світовий Банк з’єднуються з Internet, бізнес починає звертати увагу на існування Internet;
 • 1994 – перший квітковий магазин приймає замовлення через Internet, з’являються віртуальні супермаркети, структура і фінансування опорної мережі NSFNET кардинально змінюються;
 • 1995 – відкриття першого віртуального банку мережі;
 • 1995 – ліквідація NSFNET

World Wide Web WWW, ?Peer-to-peer (P2P)

Послуги мережі Інтернет

Всі послуги мережі Internet можна умовно поділити на дві категорії: обмін інформацією між абонентами мережі і використання баз даних мережі.

До числа послуг зв'язку між абонентами належать:

 • ?Telnet - віддалений доступ. Дає можливість абоненту працювати на будь-якій ЕОМ мережі Internet як на свійї власній. Тобто запускати програми, змінювати режим роботи і т.д.
 • ?FTP (File Transfer Protocol) - протокол передачі файлів. Дає можливість абоненту обмінюватися двоічними і текстовими файлами з будь-яким комп'ютером мережі. Установив зв'язок із віддаленим комп'ютером, користувач може скопіювати файл із віддаленого комп'ютера на свій або скопіювати файл із свого комп'ютера на віддалений.
 • ?NFS (Network File System) - розподілена файлова система. Дає можливість абоненту користуватися файловою системою віддаленого комп'ютера, як своєю власною.
 • ?Електронна пошта - обмін поштовими повідомленнями з будь-яким абонентом мережі Internet. Існує можливість відправлення як текстових, так і двоічних файлів. На розмір поштового повідомлення в мережі Internet накладається таке обмеження - розмір поштового повідомлення не повинний перевищувати 64 килобайт.
 • ?Новини мережі Usenet - одержання мережних новин і електронних дощок оголошень мережі і можливість розміщення інформації на дошки оголошень мережі. Електронні дошки оголошень мережі Internet формуються по тематиці. Користувач може за своїм вибором підписатися на будь-які групи новин.
 • ?Списки розсилки -
 • Rsh (?Remote Shell) - віддалений доступ. Аналог Telnet, але працює тільки в тому випадку, якщо на віддаленому комп'ютері встановлена ОС UNIX.
 • Rexec (Remote Execution) - виконання однієї команди на віддаленій UNIX-машині.
 • Lpr - мережна преса. Відправлення файла на друк на віддаленому (мережному) принтері.
 • Lpq - мережний друк. Показує файли, які стоять в черзі на друк на мережному принтері.
 • Ping - перевірка доступності віддаленої ЕОМ по мережі.
 • Talk - дає можливість відкриття "розмови" із користувачем віддаленої ЕОМ. При цьому на екрані одночасно видно текст, що вводиться і відповідь віддаленого користувача.
 • Iptunnel - дає можливість доступу до серверу ЛОМ NetWare із котрим немає безпосереднього зв'язоку по ЛОМ, a є лише зв'язок по мережі Internet.
 • ?Whois - адресна книга мережі Internet. За запитом абонент може одержати інформацію про приналежність віддаленого комп'ютера, про користувачів.
 • ?Finger - одержання інформації про користувачів віддаленого комп'ютера.

Крім перерахованих вище послуг, мережа Internet надає також такі специфічні послуги.

 • Webster - мережна версія тлумачного словника англійської мови.
 • Факс-сервіс - дає можливість користувачу відправляти повідомлення по факсимільному зв'язоку, користуючись факсом-сервером мережі.
 • Електронний перекладач - робить переклад присланого на нього тексту з однієї мови на іншу. Звернення до електронних перекладачів відбувається за допомогою електронної пошти.
 • Шлюзи - дають можливість абоненту відправляти повідомлення в мережі, що не працюють із протоколами TCP\IP (Fido, Goldnet, AT50).

До систем автоматизованого пошуку інформації в мережі Internet належать такі системи.

 • ?Gopher - найбільше широко поширений засіб пошуку інформації в мережі Internet, що дозволяє знаходити інформацію по ключовим словам і фразам. Робота із системою Gopher нагадує перегляд змісту, при цьому користувачу пропонується пройти крізь ряд вкладених меню і вибрати потрібну тему. У Internet у даний час понад 2000 Gopher-системи, частина з яких є вузькоспеціалізованими, a частина містить більш різнобічну інформацію. Gopher дозволяє одержати інформацію без вказівки імен і адрес авторів, завдяки чому користувач не витрачає багато часу і нервів. Він просто повідомить системі Gopher, що саме йому потрібно, і система знаходить відповідні дані. Gopher-серверів понад двох тисячі, тому з їхньою поміччю не завжди просто знайти необхідну інформацію. У випадку виниклих утруднень можна скористатися службою VERONICA. VERONICA здійснює пошук більш ніж у 500 системах Gopher, звільнюючи користувача від необхідності переглядати їх вручну.
 • ?WAIS - ще більш потужний засіб одержання інформації, чим Gopher, оскільки воно здійснює пошук ключових слів у всіх текстах документів. Запити посилаються в WAIS на спрощеній англійській мові. Це значно легше, ніж формулювати їх на мові алгебри логіки, і це робить WAIS більш привабливою для користувачів-непрофессіоналів. При роботі з WAIS користувачам не потрібно витрачати багато часу, щоб знайти необхідні їм матеріали. У мережі Internet існує більш 200 WAIS - бібліотек. Але оскільки інформація рекомендується переважно співробітниками академічних організацій на добровільних початках, велика частина матеріалів відноситься до області досліджень і комп'ютерних наук.
 • WWW - система для роботи з гіпертекстом. Потенційно вона є найбільш потужним засобом пошуку. Гипертекст з'єднує різноманітні документи на основі заздалегідь заданого набору слів. Наприклад, коли в тексті зустрічається нове слово або поняття, система, що працює з гипертекстом, дає можливість перейти до іншого документу, у котрому це слово або поняття розглядається більш докладно. WWW часто використовується в якості інтерфейсу до баз даних WAIS, але відсутність гіпертекстових зв'язків обмежує можливості WWW до простого перегляду, як o Gopher. Користувач із своєї сторони може задіяти можливість WWW працювати з гіпертекстом для зв'язку між своїми даними і даними WAIS і WWW таким чином, щоб власні записи користувача як би інтегрувалися в інформацію для загального доступу. Насправді цього, звичайно, не відбувається, але сприймається саме так.

Практично всі послуги мережі побудовані на принципі клієнт-сервер. Сервером у мережі Internet називається комп'ютер спроможний надавати клієнтам (у міру приходу від них запитів) деякі мережні послуги. Взаємодія клієнт-сервер будується звичайно в такий спосіб. По приході запитів від клієнтів сервер запускає різноманітні програми надання мережних послуг. В міру виконання запущених програм сервер відповідає на запити клієнтів. Все програмне забезпечення мережі також можна поділити на клієнтське і серверне. При цьому програмне забезпечення серверу займається наданням мережних послуг, a клієнтське програмне забезпечення забезпечує передачу запитів серверу й одержання відповідей від нього.

Інтернет сьогодні

RFC, ?IP, ?TCP, ?UDP, ?DNS, ?PPP, ?SLIP, ?ICMP, ?POP3, ?IMAP, ?SMTP, ?HTTP, ?HTTPS, SSH, ?Telnet, ?FTP, ?LDAP, ?SSL

?Електронна пошта, ?Usenet, WWW, ?Gopher, ?WAIS, IRC

 • ?GEANET
 • ?Internet2
 • ?Little GLORIAD
 • ?JANET

?Веблог

Дивись також

 • ?Локальна мережа
 • ?Інтернет в Україні
 • ?Доменна система імен

Ресурси Інтернет